PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FPV1-Filosofie - RET70048 (Středověká filosofie)
Anglický název: Philosophy
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN7031
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Rozvrh LS   
Anotace -
Antická filosofie
Přednáška, Lenka Karfíková
2023/24

Kurs je věnován hlavním postavám a tématům antické filosofie (presokratici, Platon, Aristoteles, stoa, epikurejství, Filon Alexandrijský, novoplatonismus); přináší úvod do myšlení těchto autorů a četbu ukázek z hlavních děl. Je zakončen kolokviem, kde posluchači prokáží, co si z výkladu a četby textů zapamatovali (předpokládá se vlastní četba aspoň jednoho z probíraných děl). Klíč v moodle: antika

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (03.10.2023)
Literatura

Prameny:

·         Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Praha 1944.

·         Platon, Obrana Sokrata, přel. F. Novotný, Praha 1934.

·         Platon, Faidon, přel. F. Novotný, Praha 1941.

·         Platon, Ústava, přel. F. Novotný, Praha 1921.

·         Platon, Timaios, přel. F. Novotný, Praha 1919.

·         Aristoteles, Kategorie, přel. A. Kříž, Praha 1958.

·         Aristoteles, O vyjadřování, přel. A. Kříž, Praha 1959.

·         Aristoteles, O duši, in: Člověk a příroda, přel. M. Mráz, Praha 1984.

·         Aristoteles, Etika Nikomachova, přel. A. Kříž, Praha 1937.

·         Diogenes Laertský, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, Praha 1964.

·         Marcus Aurelius, Hovory k sobě, přel. R. Kuthan, Praha 1948.

·         Cicero, Marcus Tullius, O přirozenosti bohů, přel. A. Kolář, Praha 1948.

·         Cicero, Marcus Tullius, O nejvyšším dobru a zlu, přel. V. Bahník, in: Antická próza, 8 (Dialog a satira), Praha 1977.

·         Epikuros, Myšlenky o štěstí a mravnosti, přel. J. Ludvíkovský, Praha 1929 (Život a učení filosofa Epikura, Praha 1952).

·         Lucretius Carus, Titus, O přírodě, přel. J. Kolář a B. Ryba, Praha 1948; přel. J. Nováková, Praha 1971.

·         Filon Alexandrijský, O stvoření světa, přel. M. Šedina, Praha 2001.

·         Plótínos, Dvě pojednání o kráse, přel. P. Rezek, Praha 1994.

·         Plótínos, Sestry duše, přel. P. Rezek, Praha 1995.

·         Plótínos, Věčnost, čas a duch, přel. P. Rezek, Praha 1995.

·         Plótínos, O klidu, přel. P. Rezek, Praha 1997.

·         Plotin, O sebepoznání: Enn. V,3(49), přel. L. Karfíková, Praha 2014.

 

Literatura:

·         G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Předsókratovští filosofové, přel. F. Karfík, P. Kolev a T. Vítek, Praha 2004.

·         J. Patočka, Předsokratovská filosofie, Praha 1968.

·         Graeser, Řecká filosofie klasického období: Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés, přel. M. Petříček, Praha 2000.

·         J. Patočka, Sokrates, Praha 1977.

·         J. Patočka, Platónova péče o duši a spravedlivý stát (přednášky k antické filosofii IV), vyd. J. Polívka, Praha 2012.

·         A. Long, Hellénistická filosofie: Stoikové, epikurejci, skeptikové, přel. P. Kolev, Praha 2003.

·         J. M. Rist, Stoická filosofie, přel. K. Thein, Praha 1998.

·         H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky: Od staré Akademie po Jana Eriugenu, Praha 2002.

·         M. Hadas-Lebelová, Filón Alexandrijský: Myslitel v židovské diaspoře, přel. M. Lyčka, Praha 2019.

·         K. Jaspers, Plótinos, přel. J. Frei a V. Němec, Praha 2020.

 

 

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Sylabus

Antická filosofie

Lenka Karfíková

ZS 2023/24, středa

 

 

 

4.10. presokratici

11.10. presokratici

18.10. Platon, Obrana Sokratova

25.10. Platon, Faidon

1.11. Platon, Timaios

8.11. Aristoteles, logické spisy

15.11. Aristoteles, přírodovědné spisy

22.11. Aristoteles, etika

29.11. stoa (Diogenes Laertský, Cicero)

6.12. stoa (Marcus Aurelius)

13.12. epikurejství

3.1 Filon Alexandrijský, Klement Alexandrijský

10.1. novoplatonismus

 

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK