PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biatlon 1 - PTUS063
Anglický název: Biathlon
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Vyučující: Jan Novák
Záměnnost : PTUS073
Je korekvizitou pro: PTUS069
Anotace
Zvolený sport biatlon teoreticky seznámí posluchače s historií a profesiografickou specifikou sportovní disciplíny. Rozšiřuje znalosti posluchačů z oblasti sportovní přípravy v této sportovní disciplíně na všech výkonnostních úrovních.
Poslední úprava: TAJ (19.12.2006)
Literatura

Povinná:

1. Pravidla biatlonu: vydal ČSB pro vnitřní potřebu, 1995

2. LOUŽECKÝ, J. a kol. Tělesná příprava v branně-technických sportech : ÚV Svazarmu 1985 : Praha.

3. VOJTÍŠEK, Z. Masově-branné sporty - zimní část : UK Praha 1982.

Poslední úprava: TAJ (19.12.2006)
Sylabus

Přednášky a cvičení:

Úvod do studia.

Historie, institucionalizace a soutěžní řád.

Vývoj techniky.

Letní soutěže, zimní soutěže.

Sportovní příprava dětí a mládeže v biatlonu.

Tréninkový proces.

Technika a metodika střelby z malorážky v klidu v leže.

Bezpečnostní opatření, předpisy a směrnice.

Technika a metodika střelby z malorážky po zátěži v leže a ve stoje.

Komplexní střelecký trénink.

Metodika tréninku terénního běhu (vytrvalostní trénink a rychlostní trénink).

Tělesná příprava v biatlonu.

Tělesná příprava v biatlonu - speciální cvičení.

Zápočet.

Požadavky na zápočet:

  • účast na přednáškách,
  • testu z teorie biatlonu.

Poslední úprava: TAJ (19.12.2006)
Studijní opory

..

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (06.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK