PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika, pedagogika sportu - PPPD209TS
Anglický název: Pedagogy, Pedagogy of Sport
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Anotace -
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, učitelů pro mládež vyžadující zvláštní péči aj. profesí.
Poslední úprava: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet: výstup vlastní činnosti (práce či prezentace)

Zkouška: ústní forma

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Literatura -

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ Pedagogika sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P. Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art, 2009.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2007.

ARMOUR, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge, 2013. ISBN 1317902874.

TINNING, R. Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge, 2009. ISBN 1134088876.

Poslední úprava: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet tvoří prerekvizitu zkoušky.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209K)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Sylabus -

Přednášky:

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky

3. Faktory vývoje a ontogeneze člověka

4. Základy pedagogiky sportu

5. Osobnost sportovce a trenéra

6. Motorické učení

7. Výzkumné metody v pedagogice sportu

Semináře:

1. Přehled metod pedagogické diagnostiky

2. Analýza interakce učitele a žáků v tělesné výchově

3. Aplikace posuzovacích škál v tělesné výchově a sportu

4. Zjišťování vnitřní motivace u sportovců

5. Postoje dětí a mládeže k tělesné výchově a sportu

6. Emoční reakce dětí ve školní tělesné výchově

7. Využití sémantického diferenciálu v kinantropologii

Poslední úprava: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK