PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná pedagogika /OO/ - PPPD147N
Anglický název: Applied Pedagogy
Zajišťuje: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty společenského základu
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět postihuje zvláštnosti pedagogického procesu při výcviku osob pro účinné řešení mimořádných situací.
Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Literatura

Hendl, J., Jansa, P. Výzkum pomocí internetu. Čes. kinanatrpologie, roč. 11, 2007, č. 3., s. 43-60.

Jansa, P., Landa, P. (ed.) Současné společenskovědní vědní trendy v kinantropologii. Praha: UK FTVS, 2007.

Jansa, P., Kovář. K. Trenérství a současný sport. In Sport a kvalita života. Brno: MU FSpS, 2007., s. 61 - 62.

Jansa, P., Kovář, K., Fantová, P. : The Opinion andAttitude of the Conterporery Youth on sport, Physical Education and Other Motion Activities. Nitra: Acta Facult. Pedagog. Nitrien. Universit. Konstant. Philosop. Vol. 4, 2007, No 1., s. 19 - 23.

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů programu TVS na trhu práce v České republice. Praha: UK FTVS, 2008.

Jansa, P., Kovář, K. Názory a postoje trenérů v týmových sportech. In Hry 2008. Plzeň: ZU PFKTV, 2008, s. 113 - 120.

Jansa, P. Profesní spokojenost učitelů tělesné výchovy. DISPORTARE. Studia Kinantropologica. Vol. 9, 2008, s. 29 - 39

Jansa, P., Dovalil, J. et al. Sportovní příprava. Praha: Q - Art, 2007. ISBN 80-903280-8-3

Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5

Štverák, V., Čadská, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-797-7

Svoboda, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1358-1

Jansa, P. et al. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha: UK FTVS, 2005. ISBN 80-86317-33-1

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů studijního programu TVS na trhu práce v České republice. Praha: UK FTVS, 2008. ISBN 978-80-86317-57-1

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Požadavky ke zkoušce
  • písemný test

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Sylabus

Přednášky:

1. Mimořádné situace a výchova.

2. Vývoj a výchova osobnosti člověka.

3. Motorické učení.

4. Fair play jako ohrožený fenomén.

5. Mimořádné situace jako prostředek edukace.

6. Diagnostická činnost.

7. Role instruktora .

8. Metody výzkumu v pedagogice sportu

9. - 10. Osobnost instruktora.

11. - 12. Komunikace instruktorů.

13. - 14. Činnost instruktora

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK