PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika - PPPD132TSA
Anglický název: Pedagogy
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pro trenérskou školu - licence A
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Marcela Kloučková
Anotace -
Předmět poskytuje univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě trenérů různých odvětví sportu. Přehledovým způsobem se dotýká vývoje a rozdělení pedagogiky jako i současných edukačních koncepcí. Těžiště předmětu se však nachází v oblastech pedagogiky, které se úzce dotýkají trenérské praxe. Jsou to zejména osobnost sportovce a trenéra, komunikace, kognitivní, sociální a motorické učení, zážitková pedagogika, etika z pohledu pedagogiky a ontogeneze z pohledu pedagogiky a trenérské praxe. Cílem předmětu je poskytnout studujícím jak základní poznatkovou bázi tak také umožnit propojení poznatků z daného předmětu s reálnou praxí ve sportovní praxi a aplikaci získaných znalostí.
Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.03.2023)
Literatura

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ. (2018). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. (2014). Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum.

JANSA, P. (2009). Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. (2007). Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum.

ARMOUR, K. (2013). Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge.

TINNING, R. (2009). Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.03.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce: v prvním termínu písemný test, v dalších termínech ústní zkouška.

Písemný test je přehledový ze všech témat.

Ústní zkouška se koná z 1 losovaného tématu.

Přehled zkušebních témat:

1.          Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy pedagogiky

2.          Vznik a vývoj pedagogiky sportu

3.          Sportovní a olympijská výchova

4.          Fair-play a agresivní chování ve sportu

5.          Sportovec jako subjekt řízený a trenér jako subjekt řídící, osobnost sportovce a trenéra

6.          Role trenérů a jejich typologie

7.          Komunikace, komunikační dovednosti trenéra

8.          Sportovní kariéra

9.          Zásady, metody, úkoly a cíle ve sportu

10.     Ontogeneze a její periodizace

11.     Mladší školní věk a sport

12.     Starší školní věk a sport

13.     Adolescence a sport

14.     Sport v dospělosti a stáří

15.     Charakteristika současného sportu

16.     Motorické učení

17.     Sociální učení

18.     Paměť

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.03.2023)
Sylabus

Přednášky:

1. Úvod do pedagogiky

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky sportu

3. Motorické učení

4. Sociální učení

5. Kognitivní učení

6. Zážitková pedagogika

7. Osobnost sportovce a trenéra

8. Komunikace v tréninkovém procesu

9. Fair-play ve sportu

10. Zážitková pedagogika

11. Ontogeneze

12. Ontogenetická stadia a sport

Poslední úprava: Kloučková Marcela (13.03.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK