PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce - zadání (FYZ) - PFZB001
Anglický název: Bachelor Thesis - Setting (FYZ)
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (22.06.2023)
Předmět představuje informační seminář, při kterém studenti získají základní informace a úkoly k realizaci bakalářské práce a získávají základní informace k tématice Evidence based medicin / Evidence based practice tak, aby tyto mohli využít ve fyzioterapeutické praxi a během realizace bakalářské práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (22.06.2023)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:
- prokazuje znalost postupů, které jsou nezbytné pro realizaci bakalářské práce

- prokazuje znalost pravidel etické komise UK FTVS

- prokazuje znalost požadavků, podmínek a obecných doporučení pro napsání závěrečných bakalářských prací na UK FTVS

- prokazuje základní znalost teorií EBM /EBP

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (29.06.2023)

- účast na semináři

- prostudování zadaných materiálů (Metodologie zavěrečných prací, Opatření rektora k plagiátům, Pravidla etické komise, aj.)

- vypracování seminární práce dle zadání garanta

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

GREENHALGH, T. How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine. Wiley-Blackwell, 4th ed., 2010, ISBN-10: 1444334360.

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

Informace UK FTVS k realizaci bakalářských prací. Dostupné z: .

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Studijní opory:

Moodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2895

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK