PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální kineziologie II - PFYZ091
Anglický název: Special Kinesiology II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ034
Anotace -
Výuka navazuje na předmět „Speciální kineziologie I“. Cílem výuky je prohloubit u studentů schopnost komplexního pohledu na člověka s cílem odhalit klíčové místo jeho potíží, dále získat hlubší znalosti o pohybu za normálních a abnormálních okolností, zejména v nemoci, dále potom znalosti o normálním a patologickém vývoji dítěte, klinické diagnostice stupně vývojové poruchy a stanovení prognózy.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje schopnost definovat abnormální podmínky a nemoc na úrovni jednotlivých systémů pohybového aparátu s cílem odhalit klíčové místo jeho potíží

prokazuje pokročilou znalost principů při specifických poruchách pohybového aparátu (viz sylabus předmětu)

prokazuje pokročilou znalost o pohybu za normálních a abnormálních okolností, zejména v nemoci

prokazuje pokročilé znalosti o normálním a patologickém vývoji dítěte, klinické diagnostice stupně vývojové poruchy a stanovení prognózy

prokazuje pokročilou schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit modelové příklady poruch pohybového chování

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.01.2021)
Literatura

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

LEVANGIE, P. K., NORKIN, C. C. Joint Structure and Function, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 6th Edition. ISBN-13: 978-0-8036-5878-3.

MULLIGAN, B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington: Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NEUMANN, D. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation Hardcover. 3. ed., Mosby 2016, ISBN-10: 0323287530.

NIEL-ASHER S. The Concise Book of Trigger Points, CA: North Atlantic Books, U.S., 2014, 3th. Edition ISBN 139781583948491.

PIEK, J. P. Infant motor development. Human Kinetics, 2006, ISBN 978-0-7360-0226-4.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SHUMWAY-COOK, A., WOOLLACOTT M. H. Motor Control Hardcover. 5. ed., Lippincott Williams and Wilkins 2016, ISBN-10: 9781496347725.

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction: Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha : Grada, 1993.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na výuce

Požadavky na zkoušku:

  • ústní zkouška
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Přednášky:

1. Klinická diagnostika a možnosti laboratorní diagnostiky

2. Terapeutické přístupy a možnosti zlepšení posturální funkce motoriky

3. Příklady typických onemocnění a poruch projevujících se posturální dysfunkcí a kazuistiky

4. Forma - funkce - facilitace

5. Práce s pacienty

6. Patomorfologie a funkce

7. Prenatální vlivy na motoriku: genetické faktory, gestační období.

8. Porod a jeho vliv na motoriku.

9. Posturální ontogeneze dítěte normálního a postiženého do jednoho roku.

10. Normální a patologický vývoj dítěte do 3 let a do 6 let.

11. Testy určující stupeň vývoje v jednotlivých trimenonech a relativní retardaci.

12. Klinická diagnostika stupně vývojové poruchy.

13. Stanovení prognózy zjištěné poruchy.

14. Instruktáž a informace matky pro příslušný postup.

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory


Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9481

Poslední úprava: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK