PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální kineziologie I - PFYZ034
Anglický název: Special Kinesiology I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 70 [hodiny]
Počet míst: 80 / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Je prerekvizitou pro: PFYZ091
Anotace -
Cílem výuky předmětu je získat znalosti v komplexním pohledu na člověka a vybavit studenty dovednostmi odhalit klíčové místo jeho potíží. Výuka je cílena k problematice pohybu za normálních a abnormálních okolností, zejména při bolesti a nemoci. Předmět rozšiřuje znalosti funkčních souvislostí respiračně posturálních a posturálně stabilizačních, navazuje na výuku exteroceptivní facilitace z pregraduálního studia fyzioterapie a seznamuje s využitím neuro-ortopedických pomůcek v terapii posturální patologie.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost definovat abnormální podmínky a nemoc na úrovni jednotlivých systémů pohybového aparátu
  • prokazuje pokročilou znalost principů při specifických poruchách pohybového aparátu (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje pokročilou znalost principů vzniku a managementu bolesti (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje pokročilou schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit modelové příklady poruch pohybového chování
  • prokazuje pokročilou znalost principů vývoje hybnosti související s postupným zráním CNS
  • prokazuje pokročilou schopnost se orientovat v úrovni posturálního vývoje dítěte
  • prokazuje pokročilou znalost o přehledu diagnostických postupů využívaných v dětském věku
  • prokazuje pochopení principů základních poruch motorického vývoje včetně CKP a DMO (viz sylabus předmětu)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literatura

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

JOHANSSON, CH., CHINWORTH, S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

LEVANGIE, P. K., NORKIN C. C. Joint Structure and Function, . Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 6th Edition. ISBN-13: 978-0-8036-5878-3.

NEUMANN, D. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation Hardcover. 3. ed., Mosby 2016, ISBN-10: 0323287530.

NIEL-ASHER, S. The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIMEON, N.A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:
- aktivní účast na praktické výuce
- písemný test

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (15.02.2024)
Sylabus

Přednášky:

1. Definice abnormálních podmínek a nemoci

2. Pohyb ve vodě, v kosmu bez gravitačního pole, po stromech a přírodních překážkách

3. Pohyb při poruchách logistiky (poruch prokrvení, metabolické poruchy)

4. Poruchy pohybové při neuroinfekcích (polioencefalitidy apod.) a intoxikacích

5. Pohybové poruchy při mikrotraumatech

6. Pohybové poruchy při makrotraumatech

7. Poruchy pohybové při neurózách, psychózách, depresích a psych. vlivech

8. Funkční poruchy pohybové

9. Pohybové poruchy vývojové nebo geneticky fixované

10. Pohybové poruchy vzniklé terapeutickým působením

11. Fyziologie posturálních reakcí u dospělého, vybrané kapitoly z neurofyziologie

12. Receptory, zpracování informace a posturální reakce vertikálně drženého těla

13. Patologie posturálních reakcí

14. Nocicepce a bolest, příčiny vzniku bolesti v hybném systému

Cvičení:

1. - 14. Praktické provádění postupů vycházejících z odpřednášené teorie demonstrace pacientů.

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (15.09.2020)
Studijní opory

Studijní opory:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3187

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK