PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Detekční a měřící metody ve fyzioterapii - PDSB504
Anglický název: Detector and measuring methods in physioterapy
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Anotace
Informace o dostupných technologiích měření a zobrazování lidského těla a jeho komponent. Praktické dovednosti získává student zapojením se do výzkumných a výukových aktivit katedry v laboratoři BEZ.
Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

referát - samostatná práce na zadané téma

pohovor u vyučujícího - obhajoba referátu

Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Literatura

dle tématu referátu

Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK