PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná matematika - PDSB007
Anglický název: Applied Mathematics
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Anotace
Doporučeno především absolventům biologických a medicínských směrů. Předmět je dělen do následujících tématických celků: • Repetitorium středoškolské matematiky; • Statistické metody a stochastické procesy • Princip vektorové algebry; matice, tenzory • Diferenciální rovnice a jejich užití v biomechanice • Aproximace funkcí • Seznámení s MATLAB prostředím • Procvičování probíhá v počítačové učebně
Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu

referát - samostatná práce na zadané téma

pohovor u vyučujícího - obhajoba referátu

Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Literatura

Bartsch, H. J.:Matematické vzorce, SNTL, 1987

Rektorys K.: Přehled užité matematiky, Prométheus, Praha 2001

Hendl,J.:Přehled statistických metod. Portál, 2015

Martinez, W. L.: Compurtational Statistics Handbook with MATLAB, Chapman & Hail/CRC, London, 2008

Bertsekas, D. P. et al: Intrroduction to probability, Athena Scientific, Maessachutes,2008

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK