PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experiment v biomechanice - PDSB003
Anglický název: Experiments in Biomechanics
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.
Anotace
Tématické celky: • Metodický postup - teoretická východiska, hypotéza, návrh experimentu, princip měření • Detekce, zpracování výsledků, diskuse, vedení důkazu, interpretace; • Optické metody, analýza obrazové scény, syntéza pohybu – animace • Elektrofysiologické metody • Dynamometrie, reometrie • Zobrazovací klinické metody (CT, NMR,…), rekonstrukce tvaru, identifikace dynamiky změny tvaru, Doplerovský princip • Analýza dat – statistické metody a matematická analýza Kombinované metody, problém synchronizace
Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu

referát - samostatná práce na zadané téma

pohovor u vyučujícího - obhajoba referátu

Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Literatura

Otáhal: Základní metody experimentální biomechaniky, In: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/experiment_metody.php

Iwan W. Griffiths: Principles of Biomechanics & Motion Analysis. Lippincott Williams & Wilkins, 2006

Cees Oomens, Marcel Brekelmans, Frank Baaijens: Biomechanics: Concepts and Computation. Cambridge University Press, 2010

Tien Tua Dao, Marie-Christine Ho Ba Tho: Biomechanics of the Musculoskeletal System: Modeling of Data Uncertainty and Knowledge. John Wiley & Sons, 2014

Y.C. Fung: Biomechanics: Motion, Flow, Stress, and Growth, Springer Science & Business Media, 2013

Gordon Robertson, Graham Caldwell, Joseph Hamill, Gary Kamen, Saunders Whittlesey: Research Methods in Biomechanics, 2E. Human Kinetics, 2013

Ugo Andreaus, Daniela Iacoviello: Biomedical Imaging and Computational Modeling in Biomechanics. Springer Science & Business Media, 2012

Jirí Nedoma, Jiri Stehlik: Mathematical and Computational Methods and Algorithms in Biomechanics: Human Skeletal Systems. John Wiley & Sons, 2011

M. Daniel & T.Mareš: Experimentalni biomechanika, ČVUT, Praha,2007

J. Valášek: Mechanika A,B,C, ČVUT, Praha 2005

Brdička, M., Samek, L. a Sopko, B. Mechanika kontinua. 2. upravené vyd. Praha: Academia, 2000. 799 s. ISBN 80-200-0772-5.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK