PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy psychoterapie - OPNP3Q302A
Anglický název: Introduction to Psychotherapy
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Vyučující: Mgr. Gabriela Dymešová
PhDr. Jakub Onder, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q104A
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)
Předmět představuje základní koncepty a směry v psychoterapii. Studenti se seznámí s vymezením psychoterapie jako oboru a léčebné metody, s jejími cíli. Probrány budou prostředky psychoterapie: psychoterapeutický postoj a psychoterapeutická etika, osobnost terapeuta, setting, terapeutický vztah, psychoterapeutický rozhovor, práce se sny a imaginací, metody KBT ad. Témata: 1. Pozornost bude věnována specifikům jednotlivých forem psychoterapie jak dle účastníků (individuální, skupinové, rodinné, vícerodinné, párové, terapeutické komunity), tak dle prostředí (za hospitalizace, ambulantní, stacionární). Dále se studenti seznámí s významností psychoterapeutického vztahu, jeho rovinami a aspekty. Důraz je kladen na utváření pracovní aliance a porozumění přenosovým fenoménům. 2. Studenti se také seznámí s jednotlivými fázemi psychoterapeutického procesu v rámci individuální a skupinové psychoterapie, je kladen důraz na set klienta a terapeuta a na strukturu a průběh úvodního setkání v psychoterapii. 3. Stručně budou studenti obeznámeni s možnostmi léčby vybraných skupin duševních poruch (psychotické poruchy, afektivní poruchy, poruchy osobnosti, úzkostné a neurotické poruchy). 4. Nastíněny budou teoretické základy a praxe vybraných psychoterapeutických směrů (psychoanalýzy, analytické psychoterapie, psychodynamické psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, gestaltterapie, rogersovská psychoterapie, systemický přístupů ad.).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (04.02.2020)

Baldwinová, M.: Osobnost jako terapeutický nástroj. Brno : Cesta 2013.

Fonagy, P., Target M.: Psychoanalytické teorie. Praha : Portál 2005. ISBN 80-7178-

Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J.: Dětská psychoterapie. Praha : Portál

McWilliams, N. Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál 2015

Mentzos, S.:  Přehled psychodynamiky. Praha : Portál 2012

Prouty, G.: Werde, D. Van, Pörtner, M., Preterapie. Praha : Portál 2005

Sannwald, R.: Schulze-Markwort, M., Resch, F. (ed.).  Psychoterapeutické dovednosti. Brno: Emitos 2015

Timuľák, L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha : Portál 2006

Úlehla, I.: Umění pomáhat. Praha : Slon 2005

Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.): Současná psychoterapie. Praha : Portál 2010

Yalom, I. D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové : Konfrontace 1999

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (04.02.2020)

Otázky k ústní zkoušce vychází ze seminářů a dále znalost tří titulů ze seznamu literatury, která bude u zkoušky ověřena.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK