Právo pro ZSV - OPBO4O033A
Anglický název: Law in Civics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 93 / 98 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Hatina
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O011A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka    Elearningový kurz
Anotace -
Má-li být absolvent programu Učitelství ZSV pro ZŠ a SŠ připraven vyučovat základy práva na střední či základní škole, cílem tohoto předmětu je ho na tuto nelehkou roli v maximální možné míře připravit. Studenti se v kurzu seznámí se základy práva tak, aby mu sami co nejlépe porozuměli a byli tak schopni ho následně úspěšně vyučovat.
Poslední úprava: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
Cíl předmětu

Absolvent tohoto předmětu bude ovládat základní právní pojmy a principy, bude schopen pracovat s právními předpisy a právní literaturou a dokáže základním způsobem propojit právo se způsoby, jak ho vyučovat.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (21.08.2019)
Deskriptory

Předmět po studentech bude vyžadovat cca 90 hodin práce (pravidelná výuka a průběžná příprava na ni, příprava na závěrečnou zkoušku).

Poslední úprava: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
Literatura

Hradil, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy: podle právního stavu k 1.1.2018. Valašské Klobouky: Petr Hradil, 2018. ISBN 978-80-270-4692-8.
Ryšávková, Veronika a kol. Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5157-3.
Sandel, Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3065-6.
Wintr, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. ISBN 978-80-7380-730-6.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.10.2019)
Sylabus
 1. Úvod do práva, právo a spravedlnost, role práva ve společnosti. Co nás čeká v tomto kurzu?
 2. Systém práva, základní právní instituce a pojmy, význam právních principů.
 3. Jak právo vzniká? Moc zákonodárná a její role v právním systému. Moc soudní a význam soudních rozhodnutí. Další exekutivní orgány (vláda, ministerstva, kraje, obce).
 4. Lidská práva, jejich role v současném světě a zakotvení v evropském a mezinárodním právu.
 5. Návštěva soudního jednání.
 6. Uplatňování a ochrana práva – civilní, trestní a správní soudnictví, právní pomoc a kde ji hledat.
 7. Co když nehraju podle pravidel? Právní delikty a sankce – trestné činy, přestupky, civilní delikty (odpovědnost za škodu).
 8. Základy občanského práva. Kdo vystupuje v právních vztazích? Co vše lze dohledat ve veřejně dostupných rejstřících? Uzavírání smluv, ochrana spotřebitele.
 9. Rodina a majetek v rodině. Uzavřete předmanželskou smlouvu? Máte sepsanou závěť? Bydlení (vlastnické, nájemní a družstevní).
 10. Jak si budu vydělávat: jako zaměstnanec, nebo podnikatel? Výhody a rizika jednotlivých forem.
 11. Občan a stát: vzájemná práva, vzájemné povinnosti. Zásady správního řízení. 
 12. Shrnutí, závěrečná diskuse.
Poslední úprava: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.06.2024)
Podmínky zakončení předmětu
 • Aktivní účast v seminářích
 • Složení písemného online testu před koncem semestru (je třeba získat alespoň 50 %)
 • Ústní skupinová zkouška
Poslední úprava: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.06.2024)