PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk a společnost s didaktikou a praxí II - OKMN0O167A
Anglický název: Human Being and Society with teaching methodology and practice II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0O167A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N175A
Anotace -
Přednáška je zaměřena na shrnutí a ucelení poznatků společenských věd, které jsou předpokladem pro didaktickou analýzu témat vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. V seminářích se seznamují s ukázkami různých metod práce se společenskovědními tématy a vyhodnocují jejich cíle. Samostatně zpracovávají vybrané téma.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.10.2020)
Deskriptory

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15616

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

 Příprava na test z historie             

10 hodin

 Seminární práce        

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

 5 hodin

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.02.2024)
Literatura

POVINNÁ LITERATURA

Čornej P.; Pokorný, J.(2007). České dějiny do r. 2004 ve zkratce. Praha: Práh.

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál.

Dvořáková, M; Stará, J. (2010): Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Dvořáková, M. (2021). Odkud se berou?  Dětská pojetí oběhu peněz. Pedagogika. 71(2), 221-238

Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání.
Orbis scholae, 12(1), 135−157.

Dahl, R. (2001). O demokracii. Praha: Portál.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Sylabus

 

1. Principy a politické instituce demokracie, dětská porozumění politice

2. Život v obci – řešení společenského problému, různé zájmy v místní politice

3. Práce s modelovou situací, návrh výuky na vybrané politické téma

4. Historické myšlení, časová osa, generace a jejich vzpomínky, práce s životopisem – cíle a ukázky různých metod práce

5. Různá pojetí historického učiva – práce se staršími i současnými  učebnicemi a požadavky RVP v oblasti Člověk a jeho svět

6. Metody a způsoby práce vhodné pro získávání zkušeností s historickými tématy

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet udělen za 70% účast na seminářích

Odevzdané  výstupy ze seminářů

Odevzdané záznamy a reflexe 2 náslechů hodin předmětu Člověk a jeho svět - vlastivěda ve 4. a 5. ročníku

Zkouška bude udělena na základě návrhu badatelské výuky historického tématu vlastivědy a návrhu výuky k politickému učivu.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK