PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika tělesné výchovy I - OKB03T204A
Anglický název: Didactics of physical education I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Záměnnost : OPB03T204A
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení s metodikou a didaktikou pohybových činností ve venkovním prostředí a se základy pohybu ve vodě. Předmět obsahuje část pohybových aktivit venku se základy atletických činností: rozvoj dovedností - běhu, skoku a hodu, rozvoj pohybových schopností, využití her; a plaveckou část, v níž jde o seznámení se základními plaveckými dovednostmi a s vhodným způsobem výuky plavání dětí předškolního věku - seznámení s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností, používání plaveckých pomůcek k nácviku, herní prvky a činnosti. Další část předmětu je realizována formou 1-2 denního kurzu. V propojení s teoretickými poznatky jsou obsahem pohybové činnosti venku na zahradě i v přirozeném přírodním prostředí - praktické příklady her a cvičení v přírodě pro rozvoj zdatnosti, spolupráce a řešení problémů, orientace v terénu, environmentální výchovy vhodných pro děti předškolního věku. Kurz v přírodě integruje aktivity z oboru estetických a pohybových výchov. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou nácviku a při podávání záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou a didaktikou pohybových činností ve venkovním prostředí a se základy pohybu ve vodě.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 12 hodin (včetně kurzu)

příprava na zápočet: 65 hodin

samostudium a zdokonalování: 43 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literatura

Bartůněk, D. (2001). Hry v přírodě s malými dětmi: hry a cvičení v přírodě pro děti ve věku od 4 do 8 let. Praha: Portál

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Brtník, T., & Kramperová, V. (2014). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Praha: UK FTVS

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Hoch, M. (1991). Učte děti plavat. Praha: Olympia

Hochová, J., & Čechovská, I. (1989). Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis. Praha: ČUV ČSTV

Kandráčová Chlebusová, T. (2019). Hrajeme si na plavání. Bolatice: Tereza Chlebusová Kandráčová

Kaplan, A., Bartůněk, D., &  Neuman, J. (2015). Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Praha: Portál

Kaplan, A., &  Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia

Kirchner, J., &  Hnízdil, J. (2004).  Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada

Lewin, G. (1982). Slabikář malého plavce. Praha: Olympia

Malpas, W. (2018). The Art of Andy Goldsworthy. Kent: Crescent Moon Publishing

Mazal, F. (2007). Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex

Neuman, J., Vomáčko, L., &  Boštíková, S. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál

Nováková, T. a kol. (2015). Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku. Praha: Karolinum

Resch, J., &  Kuntner,  E. (1997). Jak se neutopit: učíme se plavat hrou a vesele. Olomouc: Hanex

Vlček, P., a kol. (2016). Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Brno: PedF MU

Vrbas, J., Trávníček, M., & Šauerová, K. (2013). Atletika v předškolním a mladším školním věku: učební materiál. Brno: Masarykova Univerzita

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Atletická část:

  • Hry ve venkovním prostředí
  • Základy atletických činností - běh, skok, hod a hry pro jejich rozvoj


Plavecká část:

  • Seznámení s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností 
  • Používání plaveckých pomůcek k nácviku a rozšíření plaveckých dovedností, herní prvky a činnosti, záchrana tonoucího


1-2 denní kurz:

  • Pohybové činnosti venku na zahradě i v přirozeném přírodním prostředí a orientace v terénu
  • Praktické příklady her a cvičení v přírodě pro rozvoj zdatnosti, spolupráce, řešení problémů
  • Práce ve skupině na zadané téma
  • Motivace herních situací a činností prostřednictvím písně (výuku zajišťuje katedra hudební výchovy)
  • Land Art, Earth Art - utváření krajiny a místa (výuku zajišťuje katedra výtvarné výchovy)
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce i kurzu

Atletická část:

Správné předvedení pohybové činnosti

Plavecká část:

Zpracování vyučovací jednotky na zadané téma

Uplavat 100 m souvisle polohově (vystřídat plavecké způsoby kraul, znak a prsa v min. délce 25 m + startovní skok a obrátky dle pravidel plavání)

Kurz v přírodě:

Práce ve skupině na zadané téma

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK