PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - OK0612008
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 6/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : O01112008
Záměnnost : O01112008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz v úvodu seznamuje s předmětem a metodami zkoumání ekonomie. Dále se zabývá dějinami ekonomických teorií, včetně české ekonomické školy. Rozhodující část kurzu je věnována problematice mikroekonomie ; jedná se zejména o výklad fungování trhu, chování spotřebitele a firem na trhu. Seznamuje též s podstatou výrobních faktorů a jejich trhy. Část makroekonomická zahrnuje výklad agregátní nabídky a poptávky, celkové rovnováhy, ukazatelů produkce, hospodářských cyklů a jejich teorií. Detailněji se zabývá problematikou nezaměstnanost a inflace. Zahrnuje též výklad peněz a jejich funkcí, bankovního systému, pojišťoven. Je též věnována pozornost výuce základu hospodářské politiky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány vysvětlení mezinárodní ekonomie a ekonomické integrace. Odborná literatura: Šrédl, K.: Základy obecné ekonomie pro pedagogy, PedF UK, Praha 1994 Šrédl, K.: Ekonomie a pedagog, PedF UK, Praha 2005
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK