Úvod do sociálních věd - ekonomie - O07112009
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O03112009
Vysvětlení: Rok2,Rok3
Staré označení: PSVE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Předměty obecného základu
Záměnnost : O01112008, O03112009
Je záměnnost pro: O01112008, O03112009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět je založen na aplikaci znalosti ekonomické teorie v praxi ekonomiky a řízení veřejného a soukromého školství. Zahrnuje zejména následující tématické celky: vlastnictví, podnikání a jeho formy, veřejný sektor, daně a daňová soustva,marketing,základy účetnictví. Umožňuje tak studentům pochopit ekonomiku škol a získat základní dovednosti související s daňovými povinnostmi občana.
Poslední úprava: HAUSER/PEDF.CUNI.CZ (21.12.2011)
Literatura

Šrédl,K.: Ekonomika pro pedagogy

Stecková,Malý a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (13.04.2005)