PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie osobnosti II - O06313004
Anglický název: Personality Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBPS13004
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PSOS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Základy psychologie
Prerekvizity : O06313003
Je prerekvizitou pro: OSOZ1PSY, O06313020, O06313061, O06313012
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Psychologie osobnosti II Cílem dvousemestrálního kurzu je uvedení do hlavních trendů tematizace problematiky osobnosti v současné psychologii a integrování poznatků o duševním životě člověka. Studenti jsou seznámení s hlavními přístupy k člověku jakožto osobnosti, základními koncepcemi a teoriemi osobnosti, problematikou struktury a dynamiky osobnosti, systémy determinace a regulace osobnosti a problematikou vnitřního obrazu osobnosti. Každý semestr je ukončen zápočtem, který student získává za seminární práce komparativního charakteru (pojmy, teorie, problémy) nebo kondenzaci překladu textu významných autorů v oblasti psychologie osobnosti. Zkouška z psychologie osobnosti je součástí zkoušky souborné.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Hall, C.S. - Lindzey, G. - Loehlin, J.C. - Manosevitz, M.: Psychológia osobnosti, úvod do teórií osobnosti. SPN, Bratislava 1997.

Feist, J.: Theories of Personality. Holt, Rinehart and Winston, New York 1985.

Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. SPN, Bratislava 1997.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK