PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický psychologický seminář I - O06313020
Anglický název: Practical Psychological Seminar I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PPSS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Procházková
Kategorizace předmětu: Psychologie > Semináře
Prerekvizity : O06313002, O06313004
Je prerekvizitou pro: O06313021
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Praktický psychologický seminář I Jedná se o seminář určený pro studenty I. cyklu v druhém roce jejich studia. Základním cílem semináře je sebepoznávání jeho účastníků a výcvik dovedností v tomto směru. Prostředkem k tomu jsou aktivity, směřující k sebepoznání, dále pak poznávání sebe sama prostřednictvím ostatních a korekce představ o sobě pomocí reakcí ostatních účastníků semináře. Výsledkem by mělo být nejen získání určitých nových dovedností - např. zásoba výcvikových aktivit, ale především prohloubení sebepoznání, zvýšení citlivosti v tomto směru, vytvoření určitých návyků a případně i určitý posun v sebepojetí a autoregulaci jednotlivých účastníků.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Literatura:

Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Praha, Management Press, 1993

Kon, I.S.: Hledání vylastního Já. Praha,Svoboda, 1988

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK