PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie výchovy* - O04313075
Anglický název: Psychology of Education
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: PSVÝ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Psychologie
Prerekvizity : O04313019
Záměnnost : OBPP13005, O05313075
Je záměnnost pro: O05313075
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Studijní literatura:
Čáp,J., Mareš.J: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2004.

Fontana,D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Hrabal,V.: Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha, SPN 1989.

Mareš,J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Matějíček,Z.: Co děti nejvíce potřebují. Praha, Portál 1994.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. Praha Ped.F. UK 2002.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Cíl kurzu:
Osvojení a procvičení základních poznatků a dovedností v oblasti psychologie výchovy

Obsah kurzu:
Učitelská profese - pojetí, nároky, rizika.

Výuka- její psychologické základy: Pojetí vyučování, vztah k poznávání, individuální zvláštnosti učení, vzdělávací autoregulace.

Výchova vybraných aspektů osobnosti.

Motivace a vzdělávací autoregulace: Motivační dispozice a motivační procesy, motivování žáků ve škole a v rodině, perspektivní orientace žáků, motivační programy, rozvoj volních vlastností.

Hodnoty a morální vývoj.

Interakce učitel x žák (žáci) - pojetí žáka, pojetí úspěšného žáka, zákonitosti procesu připisování příčin, percepčně postojová orientace učitele.

Rodinná výchova - specifičnost rodinné a školní socializace, interakce učitel x rodič (rodinná očekávání).

Hodnocení a klasifikace ve škole - orientující a rozvíjející formy hodnocení, rizika a možnosti jednotlivých forem hodnocení.

Diagnosticé a autodiagnostické kompetence učitele.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK