PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomika - O02317015
Anglický název: Economics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: EKON
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Rodinná výchova
Prerekvizity : O01112008
Je prerekvizitou pro: O02317SOZ
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět rozvíjí ekonomické znalosti posluchačů, a to zejména k aplikaci na problematiku hospodaření domácnosti v podmínkách tržní ekonomiky. Nabízí osvojení metod rozpočtovnictví domácnosti, rozbor daňových povinností a pojišťovnictví.
Poslední úprava: MARADOVA (12.07.2005)
Literatura

ŠRÉDL, K. Základy obecné ekonomie pro pedagogy. Praha: Pedf UK, 1994. ISBN 80-7066-813-X.

ŠRÉDL, K. Ekonomika a rodina. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-038-2.

Poslední úprava: MARADOVA (21.06.2005)
Sylabus

Obsah kurzu:

  • Chování domácnosti v tržní ekonomice
  • Rozpočetnictví domácnosti
  • Důchody členů domácnosti
  • Daně placené domácnostmi
  • Úspory domácnosti
  • Pojišťovnictví a domácnost
  • Investiční portfolio domácnosti
  • Netržní produkce domácnosti

Požadavky k zápočtu:

  • Aktivní účast

Zápočtový test

Poslední úprava: MARADOVA (11.11.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK