PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Virtualní stroje a běhová prostředí - NPRG076
Anglický název: Virtual Machines and Managed Runtimes
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg076/
Garant: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Neslučitelnost : NSWI176
Záměnnost : NSWI176
Anotace
Úvod do fungování a implementace vitruálních strojů a managed běhových prostředí. Může být Java rychlejší než C? Je někdy interpretace lepší než just-in-time kompilace? V čem všem, kromě samotné identifikace a úklidu nedosažitelných objektů, spočívá režie GC? Seminář je vhodný pro posluchače, kteří by se chtěli specializovat na toto téma, i pro studenty, kteří by si chtěli rozšířit povědomí o tom, jak fungují systémy, které běžně používají.
Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (01.12.2022)
Literatura

http://www.graalvm.org

Thomas Würthinger, Christian Wimmer, Christian Humer, Andreas Wöß, Lukas Stadler, Chris Seaton, Gilles Duboscq, Doug Simon, and Matthias Grimmer. 2017. Practical partial evaluation for high-performance dynamic language runtimes. In Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI 2017). ACM, New York, NY, USA, 662-676. DOI: https://doi.org/10.1145/3062341.3062381

Matthias Grimmer, Chris Seaton, Roland Schatz, Thomas Würthinger, and Hanspeter Mössenböck. 2015. High-performance cross-language interoperability in a multi-language runtime. In Proceedings of the 11th Symposium on Dynamic Languages (DLS 2015). ACM, New York, NY, USA, 78-90. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2816707.2816714

Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (01.12.2022)
Sylabus
  • Úvod do virtuálních stroju a managed prostředí
  • Interpretace vs. dynamická kompilace
  • Spekulativní optimalizace, partial evaluation
  • Method-level vs. path-based compilation
  • Správa paměti a životní cyklus objektů
  • Vybrané aspekty návrhu a implementace virtuálních strojů
  • GraalVM a Truffle framework a jejich praktická aplikace

Poslední úprava: Bulej Lubomír, doc. Ing., Ph.D. (14.06.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK