PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dynamický překlad prakticky - NSWI176
Anglický název: Practical Dynamic Compilation
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi176/
Garant: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Je neslučitelnost pro: NPRG076
Je záměnnost pro: NPRG076
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Dynamický překlad je mechanismus, kterým moderní implementace programovacích jazyků jako Java nebo Python optimalizují běžící aplikace. Cílem semináře je seznámit posluchače s výhodami a problémy dynamického překladu. Seminář bude veden praktickou formou v prostředí GraalVM.
Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (04.02.2019)
Literatura -

http://www.graalvm.org

Thomas Würthinger, Christian Wimmer, Christian Humer, Andreas Wöß, Lukas Stadler, Chris Seaton, Gilles Duboscq, Doug Simon, and Matthias Grimmer. 2017. Practical partial evaluation for high-performance dynamic language runtimes. In Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI 2017). ACM, New York, NY, USA, 662-676. DOI: https://doi.org/10.1145/3062341.3062381

Matthias Grimmer, Chris Seaton, Roland Schatz, Thomas Würthinger, and Hanspeter Mössenböck. 2015. High-performance cross-language interoperability in a multi-language runtime. In Proceedings of the 11th Symposium on Dynamic Languages (DLS 2015). ACM, New York, NY, USA, 78-90. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2816707.2816714

Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (04.02.2019)
Sylabus -

1. Architektura GraalVM.

2. Graal compiler, IGV. AOT vs JIT.

3. JVM, language interoperability.

4. Debugging, profiling, code coverage, language server protocol.

5. Static languages, LLVM.

6. Real language overview.

Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (04.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK