PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistická jaderná fyzika - NJSF107
Anglický název: Statistical Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Neslučitelnost : NJSF045
Záměnnost : NJSF045
Je záměnnost pro: NJSF045
Anotace -
Statistická jaderná spektroskopie, hustota stavů, silová funkce, střední a fluktuační vlastnosti spekter, aplikace teorie náhodných matic, pořádek a chaos. Statistické modelování jaderných reakcí, rovnovážné a předrovnovážné reakce, stochastické procesy.
Poslední úprava: G_F (25.03.2004)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (07.06.2019)
Literatura -

P.J.Siemens, A.S.Jensen: Elements of Nuclei (Addison-Wesley, Redwood City, 1987)

L.E. Reichl: A Modern Course in Statistical Physics (Wiley VCH, Weinheim, 2009)

A.Bohr, B.Mottelson: Nuclear Structure I (Benjamin, New York, Amsterdam, 1969)

H.Feshbach: Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions (J. Willey, New York, 1992)

Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní. Zadaná otázka (téma) může reflektovat konkrétní oblast zájmu daného studenta.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (06.10.2017)
Sylabus -

Hustota kvantových stavů Fermiho plynu, Betheho formule a její fenomenologická zobecnění, vliv párování

Fluktuace mnohočásticové hustoty hladin, základy teorie náhodných matic a její aplikace na popis spektrálních fluktuací, fluktuace jednočásticové hustoty hladin

Koncept silové funkce, střední pravděpodobnosti přechodů, Porter-Thomasovy fluktuace přechodových šířek

Fázové přechody v mnohočásticových systémech, párový přechod, kanonický a mikrokanonický přístup k fázovým přechodům

Statistické modelování jaderných reakcí, rovnovážné a předrovnovážné reakce, stochastické procesy, modelování jaderné deorientace

Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK