PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistická jaderná fyzika - NJSF045
Anglický název: Statistical Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Záměnnost : NJSF107, NJSF108
Je neslučitelnost pro: NJSF107, NJSF108, NJSF113
Je záměnnost pro: NJSF108, NJSF107, NJSF113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Statistická jaderná spektroskopie, hustota stavů, silová funkce, střední a fluktuační vlastnosti spekter, aplikace teorie náhodných matic, pořádek a chaos. Statistické modelování jaderných reakcí, rovnovážné a předrovnovážné reakce, stochastické procesy.
Poslední úprava: ()
Literatura

1. A.Bohr a B.Mottelson, Nuclear Structure I (Benjamin, New York, Amsterdam, 1969)

2. P.J.Siemens a A.S.Jensen, Elements of Nuclei (Addison-Wesley, Redwood City, 1987)

3. H.Feshbach, Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions (J. Willey, New York, 1992)

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus -
 • Úvod: statistický popis deterministických systémů
 • Hustota jaderných stavů
  • Betheho formule a její zdokonalení
  • fluktuující složka hustoty stavů
  • Gutzwillerova formule
  • spektrální korelace a teorie náhodných matic
 • Pravděpodobnosti přechodů v jádrech
  • silové funkce a transmisní koeficienty
  • gigantické rezonance
  • fluktuační vlastnosti přechodových pravděpodobností
 • Dynamika kaskádních jaderných rozpadů
  • semiklasický popis jaderných kaskád, dekoherence
  • jaderná spinová deorientace
 • Fázové přechody v jádrech
  • změny geometrického tvaru
  • supravodivý přechod
  • Landauova teorie
  Poslední úprava: T_UCJF (26.05.2003)
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK