PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physical Chemistry for International Students II - MC260P133
Anglický název: Physical Chemistry for International Students II
Český název: Fyzikální chemie pro mezinárodní studenty II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mariya Shamzhy, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Peter Košovan, Ph.D.
Michal Mazur, Ph.D.
Patricia Montes Rubio
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Ing. Jan Přech, Ph.D.
doc. Mariya Shamzhy, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Anotace -
Tento kurz obsahuje přednášky učitelů z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (2*45min týdně, 2 semestry), doplněné o cvičení (1*45min týdně).

Kurz pokrývá bakalářské a magisterské kurikulum fyzikální chemie ve zhuštěné formě. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti studující v rámci programu Erasmus a studenti doktorsckých programů, jejichž původní zaměření je jiné než fyzikání chemie (fyzika, organická chemie, biochemie, apod.). Česky mluvící studenti jsou taky vítáni.

V době opatření proti covid-19 budou videonahrávky přednášek k dispozici na google drive. Budou probíhat pravidelná online setkání přes google meet, kde se budou diskutovat případné nejasnosti z přednášky a zadání/řešení ke cvičením.
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (27.10.2020)
Literatura -

P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)

Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Kurz je ukončen ústní zkouškou, jejíž forma je podobná státní závěrečné zkoušce: komise několika učitelů interaktivně klade otázky, na které student průběžně odpovídá.

Cvičení je ukončeno odevzdáním písemného řešení některého z příkladů a prezentací tohoto řešení na hodině. Vyučující může řešení zamítnout nebo vrátit k opravě či doplnění pokud obsahuje chyby, nebo pokud shledá jeho kvalitu jako nedostačující.

V době opatření proti covid-19 lze zkoušku vykonat i prostřednictvím videokonference.

Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Sylabus -

Tento předmět je vyučován v angličtině, proto taky sylabus je pouze anglicky.

 1. Molecular spectroscopy 1: rotational and vibrational spectra
 2. Molecular spectroscopy 2: electronic transitions
 3. Molecular spectroscopy 3: magnetic resonance
 4. Statistical thermodynamics 1: the concepts
 5. Statistical thermodynamics 2: applications
 6. Molecular interactions
 7. Materials 1: macromolecules and aggregates
 8. Materials 2: the solid state
 9. Change
 10. Molecules in motion
 11. The rates of chemical reactions
 12. The kinetics of complex reactions
 13. Molecular reaction dynamics
 14. Processes at solid surfaces
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK