PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physical Chemistry for International Students I - MC260P132
Anglický název: Physical Chemistry for International Students I
Český název: Fyzikální chemie pro mezinárodní studenty I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Michal Mazur, Ph.D.
Vyučující: Junjie He, Ph.D.
Christopher James Heard, Ph.D.
Michal Mazur, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Mgr. Oleg Rud, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Anotace -
Tento kurz obsahuje přednášky učitelů z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (2*45min týdně, 2 semestry), doplněné o cvičení (1*45min).

Kurz pokrývá bakalářské a magisterské kurikulum fyzikální chemie ve zhuštěné formě. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti studující v rámci programu Erasmus a studenti doktorských programů, jejichž původní zaměření je jiné než fyzikání chemie (fyzika, organická chemie, biochemie, apod.). Česky mluvící studenti jsou taky vítáni.

V době opatření proti covid-19 budou videonahrávky přednášek k dispozici na google drive.
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Literatura -

P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)

Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Kurz je ukončen ústní zkouškou, jejíž forma je podobná státní závěrečné zkoušce: komise několika učitelů interaktivně klade otázky, na které student průběžně odpovídá.

Cvičení je ukončeno odevzdáním písemného řešení některého z příkladů a prezentací tohoto řešení na hodině. Vyučující může řešení zamítnout nebo vrátit k opravě či doplnění pokud obsahuje chyby, nebo pokud shledá jeho kvalitu jako nedostačující.

V době opatření proti covid-19 lze zkoušku vykonat i prostřednictvím videokonference.

Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Sylabus -

Tento předmět je vyučován v angličtině, proto taky sylabus je pouze anglicky.

 1. The properties of gases
 2. The First Law of Thermodynamics
 3. The Second Law of Thermodynamics
 4. Physical transformations of pure substances
 5. Simple mixtures
 6. Phase diagrams
 7. Chemical equilibrium
 8. Quantum theory: introduction and principles
 9. Quantum theory: techniques and applications
 10. Atomic structure and atomic spectra
 11. Molecular structure
 12. Molecular symmetry
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK