PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spectroscopic methods - A - MC260P128A
Anglický název: Spectroscopic methods - A
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC260P128
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Třída: MALDI-TOF MS Systém
Původní předmět
Anotace - angličtina
Introduction to spectroscopic methods. The course combines lectures comprising both theoretical principles of the methods and their instrumentation with practical courses.
Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (08.02.2022)
Literatura - angličtina

Lakowicz, J.R.  Principles of Fluorescence Spectroscopy. Spinger-Verlag 2006

Stuart, B.H. Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons 2004

Smith, E., Dent, G. Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach. John Wiley & Sons 2005

Lambert, J.B., Mazzola, E.P. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Pearson Education, 2004

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (08.02.2022)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Oral exam 

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (08.02.2022)
Sylabus - angličtina

1. Vibrational spectroscopy

Introduction to vibrational spectroscopy, infrared spectroscopy (NIR, MIR, FAR), Raman scattering, resonance Raman scattering, selection rules, molecular vibrations, vibrational bands assignments, characteristic vibrations, surface-enhanced Raman scattering (preparation of plasmonic metal nanostructures), applications

2. Electronic spectroscopy

Introduction to electronic spectroscopy, absorption and emission electronic transitions, fluorescence spectroscopy, Jablonski diagram, Franck-Condon principle, radiation and radiationless deactivation of electronic excited states, Förster resonance energy transfer, static and dynamic fluorescence quenching, relaxation of the solvent cage, fluorescence anisotropy. Application of fluorescent probes for studies of colloidal systems and biopolymers.

3. NMR spectroscopy

Principles of magnetic resonance, chemical shift, J-coupling, interpretation of 1D proton and carbon NMR spectra, APT and DEPT experiments, introduction to 2D NMR spectroscopy, COSY, HSQC and HMBC experiments and their interpretation

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (08.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK