PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rozptylové a mikroskopické metody - MC260P127
Anglický název: Scattering and microscopy methods
Český název: Rozptylové a mikroskopické metody
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Michal Mazur, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260S27Z, MC260S28L
Anotace -
Úvod do mikroskopických a rozptylových metod. Výuka kombinuje přednášky shrnující jak teoretické základy daných metod tak jejich instrumentaci s praktickými cvičeními.
Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (05.03.2019)
Literatura

Egerton, R.F. Physical Principles of Electron Microscopy, Springer Verlag 2007

Meyer, E., Hug, H.J., Bennewitz, R. Scanning Probe Microscopy, Spinger Verlag 2004

Zemb, T., Lindner, P. (Eds.) Neutrons, X-rays and Light. Scattering Methods Applied to Soft Condensed Matter, North Holland 2002

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (05.03.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Forma zkoušky: ústní v rozsahu přednášené látky. Zkouška se koná prezenční formou.

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (15.02.2021)
Sylabus -

1. Elektronová mikroskopie

    Základní principy zobrazování elektronovou mikroskopií, zvětšení, bodové rozlišení, kontrast, chromatická a sférická aberace. Transmisní a skenovací elektronová mikroskopie, detekce v SEM/STEM metodách, interakce elektronů se vzorkem, metody EDS a EELS. Příprava vzorků, kryogenní transmisní elektronová mikroskopie 

2. Mikroskopie skenující sondou

    Základní principy zobrazování SPM, mikroskopie atomárních sil v kontaktním, semikontaktním a nekontakním módu, skenovací tunelová mikroskopie

3. Rozptylové metody

    Úvod do teorie rozptylu, rozpylový vektor, rozptylová délka a rozptylový průřez, tvarový a strukturní faktor. Analýza rozptylových křivek. Dynamický rozptyl světla, autokorelační funkce intenzity, translační a rotační difúzní koeficient z DLS. Měření rozptylu světla, rentgenového záření a neutronů - zdroje záření, detektory, kalibrace.

 

Poslední úprava: Štěpánek Miroslav, prof. RNDr., Ph.D. (04.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK