PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advanced Practical Class in Physical and Macromolecular Chemistry - MC260C30A
Anglický název: Advanced Practical Class in Physical and Macromolecular Chemistry
Český název: Pokročilé praktikum z fyzikální a makromolekulární chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Třída: MALDI-TOF MS Systém
Původní předmět
Neslučitelnost : MC260C30, MC260S28L
Je neslučitelnost pro: MC260C30
Anotace -
Cílem praktika je seznámit studenty s moderními metodami fyzikální a makromolekulární chemie. Jedná se o metody charakterizace molekulárně hmotnostních parametrů, hydrodynamického, termodynamického a asociačního chování syntetických polymerů a surfaktantů (SEC, MALDI TOF MS, tenziometrie a měření kontaktního úhlu, viskozimetrie, kalorimetrie ITC a nano-DSC, fluorometrie, rozptyl světla), dále o separační metody fyzikální chemie HPLC. Součástí praktik jsou jednak jednoduché polymerní syntézy a následná charakterizace připravených polymerů, pak také počítačové simulace polymerních klubek.
Poslední úprava: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (20.01.2022)
Literatura -

Návod k úlohám je dostupný Google Classroom a bude zaslán studentům emailem jednotlivými vyučujícími.

Poslední úprava: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (20.01.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (vstupní test ze základů fyzikální a makromolekulární chemie v rozsahu předmětů Obecná chemie a Makromolekulární chemie bakalářského studia - min 60% bodů)

- absolvovat všechny úlohy

- odevzdat protokoly ke všem úlohám v anglickém jazyce; protokoly je nutné odevzdat v termínech stanovených vyučujícími předmětu během semestru, nejpozději na začátku zkouškového období (před letními prázdninami)

- získat alespoň 60% bodů ze závěrečného testu

Poslední úprava: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (08.01.2024)
Sylabus -

HPLC; SEC; Viskozita; Tensiometrie; Počítačové simulace; Polymerní syntéza; MALDI TOF MS; Kalorimetrie; Fluorometrie; Rozptyl světla.

Více informací na Google Classrooom

Poslední úprava: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (20.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK