První pomoc - D0101018
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Záměnnost : D1101018
Je prerekvizitou pro: D0103019, DV01144
Je záměnnost pro: D1101018
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Studijní předmět První pomoc se zabývá výukou základních postupů první pomoci. Obsahuje výuku základní neodkladné resuscitace podle současně platných doporučení, dále výuku první pomoci ve všech běžných situacích. Výuka je zaměřena maximálně prakticky. Výuka se skládá z 6 teoretických přednášek, které slouží jako nepodkročitelný pre - learning. Znalosti zde získané budou prakticky aplikovány při praktické výuce v seminářích. Seminářů je 12, jsou tématicky zaměřené, celý týden stejná náplň pro všechny kruhy. Výuka v seminářích bude probíhat zejména formou minisimulací a modelových situací. 13. seminář je vyhrazen pro doplnění a prohloubení obtížných témat. 14. seminář slouží k praktickému testování získaných dovedností, na konci budou uděleny zápočty dle výsledku praktického testování. Na semináře je nezbytná domácí teoretická příprava. Během seminářů bude po studentech požadována fyzická aktivita, budou používáno maskování a barviva. Může dojít k zašpinění oděvu. Je nezbytné zvolit vyhovující oděv a obutí. Přednášky probíhají v malé posluchárně. Semináře probíhají v učebně D4 v budově ČVUT na Plzeňské (vchod z ulice Plzeňská, za závorou první budova vlevo, naproti autoservisu, v prvním patře vlevo)
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (26.09.2022)
Cíl předmětu

Rozpoznání život ohrožujících situací

Adekvátně reagovat v emočně náročných situacích při poskytování první pomoci

Aktivace řetězce přežití a kvalitní provádění KPCR

Poskytování první pomoci dětem a dospělým při poraněních, úrazech, zhoršeních zdravotního stavu.

Předcházení a zabránění vzniku sekudnárních poranění a postižení

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (26.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen ústní zkouškou, ke které je nutný zápočet. K udělení zápočtu je nutné absolvování seminářů na klinice. Je možné tolerovat 2 absence během celého semestru.

Ústní zkouška zahrnuje dvě otázky a eventuelně doplňující otázky dle uvážení zkoušejícího.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (26.09.2022)
Literatura

Krsková T., Filaun M.: První pomoc

učební texty, pouze elektronická verze, 28112022

Jan Lejsek, Petr Růžička, Jan Bureš: První pomoc, učební texty University Karlovy, nakladatelství Karolinum 2010

Jan Lejsek a kolektiv: První pomoc, 2. přepracované vydání, Praha: Karolinum, 2013

Poslední úprava: Filaun Martin, MUDr., CSc. (30.11.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky - První pomoc

1. Obecné zásady poskytování první pomoci a její organizace, školení

2. První pomoc lékařská, nelékařská, školený a neškolený zachránce

3. Příčiny neprůchodnosti dýchacích cest a způsoby jejich uvolnění

4. Umělé dýchání z plic do plic – princip, provedení, modifikace

5. Nepřímá masáž srdeční - princip, provedení

6. Kardiopulmonální resuscitace u dospělého - základní postup

7. Kardiopulmonální resuscitace dítěte a novorozence – základní postup

8. Automatizovaný externí defibrilátor – princip, použití, pojem časná defibrilace

9. Cízí těleso v dýchacích cestách (FBAO), záchranné manévry

10. Mdloba – kolaps

11. Křečové stavy – nejčastější příčiny, první pomoc

12. Rány – rozdělení, ošetření, obvazy – rozdělení, příklady použití

13. Krvácení - rozdělení, postup při zástavě krvácení, hemoragický šok

14. Poranění teplem – popáleniny, úpal, úžeh

15. Poranění chladem – omrzliny, podchlazení

16. Chemická poranění – poleptání

17. První pomoc při otravách

18. Úrazy elektrickým proudem a bleskem

19. Tonutí a utonutí

20. PP při bezvědomí po traumatu hlavy a netraumatického původu

21. Poranění obličeje, čelisti, oka, epistaxe

22. Poranění páteře a míchy

23. PP při poranění hrudníku včetně pneumotoraxu, při poranění břicha, při bolestech břicha

24. Poranění kostí a kloubů, fixace

25. Alergické reakce, anyfylaktický šok

26. Bolesti na hrudi – nejčastější příčiny, první pomoc

27. Překotný porod mimo zdravotnické zařízení

28. Polohování a transport

29. Hromadný výskyt postižených

Poslední úprava: Filaun Martin, MUDr., CSc. (12.09.2022)
Sylabus

PŘEDNÁŠKY - 6 TÝDNŮ (1 hod 40 minut)

1. Obecné informace o studiu předmětu, KPR (guidelines, děti, dospělí, novorozenci, AED, TANR), bezvědomí, vlastní bezpečnost, polohování

2. Krvácení, amputace, fixace, imobilizace, obvazové techniky, zlomeniny, autonehoda, transport

3. Hypoglykemie, stavy diabetici, křeče, CMP, neuroinfekce, otravy, poleptání

4. Porod, gynda, akutní dětské stavy

5. Popáleniny, přehřátí, podchlazení, omrzliny, elektrický proud

6. Dušnost - alergie, anafylaxe, PNO, hyperventilace, infarkt

PRAKTIKA - 14 TÝDNŮ (1 hod 40 min)

1. Organizace výuky, simulační medicína, pravidla simulační medicíny, bezvědomí, polohování, vlastní bezpečnost

2. KPR dospělí

3. KPR děti

4. KPR komplexní modelovky (TANR, AED, resuscitační masky)

5. Krvácení, amputace, obvazové techniky, zlomeniny

6. Imobilizace, autonehoda, transport

7. Hypoglykemie, akutní stavy u diabetika, křeče, CMP, neuroinfekce

8. Porod, gynda, adaptace novorozence

9. Popáleniny, přehřátí, podchlazení, omrzliny, elektrický proud

10. Dušnost - alergie, anafylaxe, PNO, hyperventilace, infarkt

11. Otravy, poleptání

12. Akutní stavy dětí (epiglotitida, laryngitida, febrilní křeče, bolest břicha dif.dg, cizí těleso

DC/GIT, podchlazení, komunikace děti/rodiče)

13. Volitelné praktikum

14. Zápočty

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (26.09.2022)