PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - D1101018
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Záměnnost : D0101018
Je záměnnost pro: D0101018
Anotace
Studijní předmět První pomoc se zabývá výukou základních postupů první pomoci. Obsahuje výuku základní neodkladné resuscitace podle současně platných doporučení, dále výuku první pomoci ve všech běžných situacích. Výuka je zaměřena maximálně prakticky. Výuka se skládá z 6 teoretických přednášek, které slouží jako nepodkročitelný pre - learning. Přednášky probíhají v malé posluchárně. Znalosti zde získané budou prakticky aplikovány při výuce v seminářích. Semináře probíhají v učebně D4 v budově ČVUT na Plzeňské (vchod z ulice Plzeňská, za závorou první budova vlevo, naproti autoservisu, v prvním patře vlevo) Seminářů je celkem 14, jsou tématicky zaměřené, celý týden stejná náplň pro všechny kruhy. Výuka v seminářích bude probíhat zejména formou minisimulací a modelových situací. 13. seminář je vyhrazen pro doplnění a prohloubení obtížných témat. 14. seminář slouží k praktickému testování získaných dovedností, na konci budou uděleny zápočty dle výsledku praktického testování. Na semináře je nezbytná domácí teoretická příprava. Během seminářů se studenti budou zapojovat do jednotlivých nácviků jak v roli zachránce tak zachraňovaného, bude používáno maskování. Proto je nezbytné zvolit vyhovující oděv a obutí, může dojít k zašpinění. V případě vynechání semináře z důvodu nemoci či jiného je možná náhrada jen v rámci jednoho týdne. Zameškanou látku není z povahy organizace výuky možné nahradit jindy, je nutné si ji však doplnit. Pro nahrazování výuky kontaktuje prosím MUDr.Michala Garaje pověřeného organizací výuky mailem: michal.garaj@lfmotol.cz
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (22.10.2022)
Cíl předmětu

Rozpoznání život ohrožujících situací

Adekvátně reagovat v emočně náročných situacích při poskytování první pomoci

Aktivace řetězce přežití a kvalitní provádění KPCR

Poskytování první pomoci dětem a dospělým při poraněních, úrazech, zhoršení zdravotního stavu.

Předcházení a zabránění vzniku sekudnárních poranění a postižení

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (27.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen za aktivní přístup na hodinách a docházku. Jsou povoleny max. 2 absence. Zápočet je nutnou podmínkou pro přístup ke zkoušce.

Zkouška bude kombinovaná, praktická, předvedením přístupu PP na modelu a zodpovězením jedné teoretické otázky

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (14.09.2023)
Literatura

Krsková T., Filaun M.: První pomoc

učební texty, pouze elektronická verze, 28112022

ERC guidelines 2021 https://www.cprguidelines.eu/

Kniha František Kolek a kolektiv: Zdravotník - první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů, Grada 2022

Jan Lejsek a kolektiv: První pomoc, 2. přepracované vydání, Praha: Karolinum, 2013

pro anglicky mluvící studenty - First Aid Manual, revised 10th edition

Výukové materiály pro první pomoc Masarykovy univerzity v Brně (česky i anglicky), volně dostupné

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps21/prvni_pomoc/web/index.html

Poslední úprava: Filaun Martin, MUDr., CSc. (30.11.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky - První pomoc

1. Bezvědomí – zásady přístupu

2. Dušení u dětí a dospělých, FBO, tonutí

3. KPR – principy, zásady provádění

4. KPR – dospělí

5. KPR – děti

6. Automatizovaný Externí Defibrilátor

7. Porovnání KPR u dětí a dospělých

8. První pomoc při krvácení, amputace

9. Polohování, transport postiženého

10. Principy bezpečného poskytování PP, komunikace se ZS

11. Poranění kloubů a kostí, imobilizační techniky

12. Autonehoda – zásady bezpečného přístupu

13. Autonehoda – hlavní body prvního kontaktu s postiženým

14. Poranění páteře

15. Dušnost u dospělých

16. Dušnost u dětí

17. První pomoc u pacientů s cukrovkou

18. Křeče, cévní mozková příhoda, infekce CNS

19. První pomoc u těhotné, porod

20. Ošetření novorozence

21. Popáleniny, úpal, úžeh

22. Podchlazení, omrzliny, poranění el. proudem

23. Alergie, anafylaxe

24. Otravy, poleptání

25. Akutní stavy u dětí

26. Poranění obličeje, základní ošetření

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (14.09.2023)
Sylabus

PŘEDNÁŠKY - 6 TÝDNŮ (1 hod 40 minut)

1. Obecné informace o studiu předmětu, KPR (guidelines, děti, dospělí, novorozenci, AED, TANR), bezvědomí, vlastní bezpečnost, polohování

2. Krvácení, amputace, fixace, imobilizace, obvazové techniky, poranění pohybového aparátu, zlomeniny, autonehoda, transport, poranění páteře

3. První pomoc u pacientů s cukrovkou, stavy diabetici, křeče, CMP, infekce CNS, otravy, poleptání

4. Péče o těhotnou, porod, akutní dětské stavy

5. Popáleniny, přehřátí, podchlazení, omrzliny, elektrický proud

6. Dušnost, dušení - alergie, anafylaxe, astma, PNO, hyperventilace, infarkt

PRAKTIKA - 14 TÝDNŮ (1 hod 40 min)

1. Organizace výuky, simulační medicína, pravidla simulační medicíny, bezvědomí, polohování, vlastní bezpečnost

2. KPR dospělí

3. KPR děti

4. KPR komplexní modelovky (TANR, AED, resuscitační masky)

5. Krvácení, amputace, obvazové techniky, poranění pohybového aparátu, zlomeniny

6. Imobilizace, autonehoda, transport, poranění páteře

7. Akutní stavy u nemocného s cukrovkou, křeče, CMP, infekce CNS

8. Porod, komplikace těhotenství, adaptace novorozence

9. Popáleniny, přehřátí, podchlazení, omrzliny, elektrický proud

10. Dušnost, dušení - alergie, anafylaxe, astma, PNO, hyperventilace, infarkt

11. Otravy, poleptání

12. Akutní stavy dětí (epiglotitida, laryngitida, febrilní křeče, bolest břicha dif.dg, cizí těleso

DC/GIT, podchlazení, komunikace děti/rodiče)

13. Volitelné praktikum

14. Zápočty

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (27.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK