SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 2 - RETK8023
Title: RP-Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HS]
summer s.:0/4, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN8021
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Classification: Theology > Theology, Catholic Theology, External Subjects, General Subjects, Hussite Theology, Protestant Theology, Pastoral and Social Work, The
Pre-requisite : RET8100
Annotation - Czech

V tomto semináři budou studenti společně číst a komentovat konkrétní zvolený posvátný text (Korán, výbor
chasidských příběhů atd.) a prostřednictvím seminárních diskusí si osvojovat základní interpretační a
hermeneutické dovednosti v práci s pramenným náboženským textem a s využitím relevantních pomůcek a
sekundární literatury.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Literature - Czech

Korán, Academia, Praha, 2003

Bhagavadgíta, Odeon, Praha, 1976

BUBER, M., Chasidská vyprávění, Kalich, Praha, 2002

ANTALÍK, D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=571

Přístup pro hosty: "religionistika"

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html