SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies - First Comprehensive Examination - RET8100
Title: Religionistika - 1. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-433.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET8106
Pre-requisite : RET8011
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RET80203, RETN8032, RET8021, RET8022, RET8023, RET8025, RET80201, RET8028, RET8026, RET8027, RET8024, RETK8002, RETK8023, RET80202, RET80205, RET8029, RET8032, RETK8021, RET80204
Annotation - Czech
V rámci této zkoušky studenti prokazují znalost jednoho karmanového a jednoho monoteistického náboženství,
dále základních pojmů fenomenologie náboženství a nejdůležitějších koncepcí z dějin a metodologie
religionistiky.

1. karmanová náboženství (hinduismus nebo buddhismus dle vlastní volby)
2. monoteistická náboženství (judaismus nebo islám dle vlastní volby)
3. úvod do religionistiky


Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Literature - Czech

1. hinduismus nebo buddhismus (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Hinduismus

KNIPE D., Hinduismus, Prostor, 1997

CROSS S., Hinduismus, Ikar, 2001

ZBAVITEL D., Hinduismus, DharmaGaia, 1993

KÜNG H., von STIETENCRON H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, 1997

Buddhismus

LESNÝ V., Buddhismus, Samec, 1948

MILTNER V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, 2001

SNELLING J., Buddhismus, Ikar, 2000

LESTER R., Buddhismus, Prostor, 1997

KÜNG H., BECHERT H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, 1998

2. judaismus nebo islám (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Judaismus

FISHBANE M., Judaismus, Prostor, 1996

LANCASTER B., Judaismus, Ikar, 2000

BAUMANN A., Co by měl každý vědět o židovství, Kalich, 2000

NEWMAN J., SIVAN G., Judaismus od A do Z, Sefer, 1993

FRY H., Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, 2003

Islám

KROPÁČEK L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, 1998

DENNY F., Islám, Prostor, 1998

HAERI Fadhlalla Šajch, Základy islámu, Votobia 1997

KÜNG H., Van ESS J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, 1998

3. úvod do religionistiky - všichni studenti si v rámci přípravy na 1. odbornou zkoušku přečtou tyto práce:

OTTO R., Posvátno, Vyšehrad, 1998

ELIADE M., Posvátné a profánní, ČKA, 1994

dále je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih:

SKALICKÝ K., V zápase s posvátnem, CDK, Brno 2005

SKALICKÝ K., Po stopách neznámého Boha, Aula, Praha 1994

HORYNA B., Úvod do religionistiky, Oikumene, Praha 1994

WAARDENBURG J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, MU, Brno 1997

ŠTAMPACH I., Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky, Kalich, Praha 2004

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Course completion requirements - Czech

ústní zkouška

Last update: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html