SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 2 - RET8029 (Hnutí Nového věku)
Title: Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN8021
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Co-requisite : RET80321
Pre-requisite : RET8100
Annotation - Czech
Hnutí Nového věku a na něj navazující tzv. nenáboženská spiritualita představuje nepřehlédnutelný fenomén současného duchovního života. V kursu jsou zkoumány podmínky vzniku a myšlenkové kořeny tohoto hnutí a je představeno spektrum jeho podob i nalézány shodné prvky, které opravňují jednotlivé aktivity pod pojem "hnutí Nového věku" zařadit.
Kurs má tři části. V první je formou přednášek a následné diskuse hnutí představeno, druhá část znamená praktické seznámení s žitými podobami tohoto hnutí formou čtyř společných zúčastněných pozorování, třetí pak představuje diskuse nad referáty o písemných pracích jednotlivých studentů.
Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Literature - Czech

Literatura ke kursu:

HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava 2012.

VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v ČR, Portál, Praha 2004.

Dingir, religionistický časopis o současné náboženské scéně.

Náboženský infoservis.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou k započtení kursu je odevzdání písemné práce v rozsahu cca 10 normovaných stran textu, účast na zúčastněných pozorováních a účast na seminárních diskusích.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Syllabus - Czech

SYLABUS KURSU „NEW AGE A NENÁBOŽENSKÁ SPIRITUALITA“

1.        Způsob a rozvrh seminární práce. Esoterická tradice. 16. února

2.        Esoterická tradice a Theosofická společnost. 23. února

3.        Vývoj tradice Theosofické společnosti a kořeny hnutí Nového věku. 1. března

4.        Vývoj hnutí Nového věku. Začátky hnutí Nového věku u nás. 8. března

5.        Milenialismus v hnutí Nového věku a nenáboženská spiritualita. 15. března

6. – 9. Společná zúčastněná pozorování místo 22. března, 12. dubna, 19. dubna, 26. dubna

10.     Reflexe společných zúčastněných pozorování a příprava seminárních prací 3. května

11.     Reflexe společných zúčastněných pozorování a příprava seminárních prací 10. května

12.     Referáty ze seminárních prací 17. května

13.     Referáty ze seminárních prací 24. května

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html