SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Map of Czech Society - RET80321
Title: Náboženská mapa české společnosti
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Is co-requisite for: RET8029
Annotation - Czech
Kurs seznamuje studenta s nejdůležitějšími podobami současného duchovního života v české společnosti. Student dokáže rozpoznat ty podoby, které se zdají být v současnosti atraktivní, životaschopné a ve fázi růstu, a porozumí zdrojům této atraktivity pro člověka v tzv. postmoderní době. V nauce i praxi popisovaných společenství dokáže analyzovat způsoby, jimiž jsou současní lidé nábožensky oslovováni. Je schopen ocenit společenský přínos jednotlivých náboženských společenství a odhalit zdroje možného společenského napětí.
Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Literature - Czech

Povinná:

NEŠPOR, Zdeněk R., Příliš slábi ve víře. Praha: Kalich 2010.

HAMPLOVÁ, Dana, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum 2013.

 

Doporučená:

HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava, 2012.

Internetové prezentace diskutovaných náboženských skupin.

Dingir.

Náboženský infoservis.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Student skládá zkoušku, při níž rozhovor sleduje témata přednášek a povinné studijní literatury. Doplňující otázky směřují k doporučené literatuře.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Syllabus - Czech

sylabus kursu „náboženská mapa české společnosti“

1.           Úvod. Pojem „spiritualita“. Model spirituality. Zdroje spirituality. 16. února

2.           „Spiritualita objektivní pravdy“. Pojem „religiozita“. Religiozita v české společnosti a její vývoj. Otázka tzv. českého ateismu. 23. února

3.           Spiritualita v české společnosti podle posledního sčítání lidu. 1. března

4.           Specifika vztahu české společnosti k náboženství. Církve a náboženské společnosti v české společnosti. 8. března

5.           Proměna společnosti v postmoderní době. „Spiritualita individuálního prožívání“ jako reakce na proměnu společnosti 15. března

6.           Hnutí Nového věku a tzv. nenáboženská spiritualita. 22. března

7.           Dvě podoby spirituality v současném světě. 12. dubna

8.           Nová hnutí v římskokatolické církvi a mariánská hnutí. 19. dubna

9.           Evangelikalismus. 26. dubna

10.       Pentekostalismus. 3. května

11.       Esoterismus. Mystika. Novopohanství. 10. května

12.       Judaismus a islám v české společnosti. 17. května

13.       Indické náboženské tradicev české společnosti. 24. května

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html