SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Christian Doctrine - RET3004
Title: CDP-Přehled dějin dogmatu
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN3004
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
Incompatibility : RL006
Interchangeability : RBAKEVT0, RETD3004, RETK3004
Is incompatible with: RETD3004, RETK3004, RETKN3004
Is pre-requisite for: RET3015, RET30111, RET40111, RET30112, RET30113, RET30114, RET30115, RET40119, RET30116, RET40113, RET40115, RET40117, RET3011, RET3014, RET30118, RET30117, RET40121
Is interchangeable with: RETD3004, RETK3004, RETKN3004
Annotation -
The history of the christian doctrine in overview.
Last update: OHALAMA (14.06.2005)
Aim of the course - Czech

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Last update: HALAMA_J (04.06.2008)
Literature -

Lohse, B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003.

Molnár, A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982.

Harnack, A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974.

Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996.

Berkhof, L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003.

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (24.10.2019)
Teaching methods - Czech

Přednáška

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
Syllabus - Czech

Hlavní probíraná témata:

1. Pojem dogmatu.

2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.

3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.

4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.

7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (12.05.2020)
Course completion requirements -

Passing the final test.

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (24.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html