SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Christian Doctrine - RETKN3004
Title: Přehled dějin dogmatu
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, MC [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
Class: obligatory
Incompatibility : RET3004
Interchangeability : RET3004
Is pre-requisite for: RETKN3100
Annotation - Czech

Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků po současnost,
se zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.
Cílem je
a) seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu
b) kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem
křesťanství
c) poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.
Hlavní probíraná témata:
1. Pojem dogmatu.
2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.
3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.
4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.
5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s
pelagianismem.
6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.
7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Aim of the course - Czech

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Literature - Czech

LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 248 s. ISBN 80-86498-04-2

MOLNÁR A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982, 440 s. Skriptum KEBF.

HARNACK A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974, VIII+372+XIV s. Skriptum KEBF.

LANE T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996, 288 s. ISBN 80-85495-47-X

BERKHOF L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003, 238 s. ISBN 80-7255-077-2.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Teaching methods - Czech

Zpětná vazba u závěrečných písemných prací, příp. i konzultace před jejich odevzdáním (též přes výukový portál).

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Syllabus - Czech

Pojem dogmatu.

Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve. Starokřesťanská symbola.

Ekumenické koncily. Trojiční zápasy a učení. Christologické otázky. Spor o ikony.

Středověké koncily. Vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

Příčiny reformace. Učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně. Vyznavačské spisy protestantismu.

Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Learning resources - Czech

2023/24: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=962 (včas se zde zorientujte!)

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html