SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Sport Games I - PSPH621K
Title: Sportovní hry I
Guaranteed by: Sportovní hry (51-600300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:16/0 [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Jurková, Ph.D.
Interchangeability : PSPH621
Is incompatible with: PSPH621
Is pre-requisite for: PSPH623K
Is interchangeable with: PSPH621
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (02.06.2020)
In the didactically focused basic course, students acquire the basic game skills and knowledge needed to lead the teaching of basketball, floorball and softball in school physical education and modified forms of teaching at the level of hobby activities. The aim is to master the game skills, their implementation in the match and the practical activities of the referee. Furthermore, the acquisition of basic knowledge of the rules, theory and didactics of basketball, floorball and softball.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (16.05.2020)

TÁBORSKÝ, F. a kol. Základy teorie sportovních her. Učební text pro bakalářské studium. Praha : UK FTVS 2007, ISBN 80-86-317-48-X

Aktuální pravidla pro všechny sporty.

SOFTBALL:

Süss. V., Softball a baseball. Praha : Grada, 2003

SÜSS, V. Buchtel, j. Síťové a pálkovací hry, skripta vydané s podporou programu JPD3 Praha : UK FTVS 2006 uloženo na: http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?page=sitpal

Süss, V. Softball (baseball) In VELENSKÝ. M., a kol. Průpravné hry. skriptum Praha : Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0970-3 (Str. 61 - 71) 91s

SÜSS, V. Výklad základních pravidel softballu uloženo na webu KSH

BASKETBAL:

VELENSKÝ, M. Basketbal. Praktická cvičení pro školní TV. Praha : Karolinum, 1994.

VELENSKÝ, M. Basketbal. Základní program aplikace útočných a obraných činností. Praha : Svoboda, 1998.

VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.

VELENSKÝ, M.Streetball. Praha : Olympia, 2000.

FLORBAL:

SKUŽNÝ Z. Florbal. Praha: Grada 2005.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (16.05.2020)
  • prezence alespoň 75% (maximálně 1 absence v každém sportu)
  • výkon v testu dovedností
  • rozhodování v utkání, zvládnutí herních dovedností realizovaných v utkání
  • písemný test z teorie a pravidel basketbalu, florbalu a softballu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (16.05.2020)

BASKETBAL:

1. Obsah basketbalu, pojetí didaktiky sportovní hry, pravidla.

2. Metodické kriterium celku, pojetí herních systémů na začátečnické úrovni, základy obranných činností.

3. Metodické kriterium částí, význam a aplikace MOF, uvolňování s míčem v pohybu, krytí útočníka v pohybu.

4. Význam utkání a jeho aplikace v didaktickém procesu, rozhodování.

5. Metodické kriterium spojování částí v celek, základy součinnosti (přihrávání, chytání míče, uvolňování bez míče), krytí útočníky s míčem i bez míče.

6. Specifika nácviku střelby z místa a v pohybu.

7-8. Utkání rozhodování.

9. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel, praktické zápočty.

FLORBAL:

1. Obsah florbalu, pojetí didaktiky sportovní hry, pravidla.

2. Herní činnosti jednotlivce ve florbalu

3. Herní činnosti jednotlivce ve florbalu

4. Útočné kombinace ve florbalu

5. Obranné kombinace ve florbalu

6. Útočné systémy ve florbalu

7. Obranné systémy ve florbalu

8. Diagnostika výkonu ve florbalu

9. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel, praktické zápočty.

SOFTBALL

1. Teorie a systematika softballu, výklad pravidel.

2. Individuální a týmový herní výkon v softballu, průpravná hra.

3-4. Nácvik obraných herních činností, technika nadhazování, průpravná hra-tee- ball.

5-6. Nácvik útočných herních činností, technika nadhazování, tee-ball, utkání.

7-9. Průpravná cvičení obranného a útočného charakteru, utkání, rozhodování.

10. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel, praktické zápočty.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (05.04.2022)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:5cfc5f84d81d4f5da9deef9a042b216c@thread.tacv2/Studijn%C3%AD%20opory%20-%20SH%20I?groupId=f0480bbc-95f8-4e1a-885c-d056fbac3cfa&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

SOFTBALL:

Technika házení/přihrávky:

https://www.youtube.com/watch?v=fB6-_rRxMVE

Technika chytání příhozů (práce s rukavicí):

https://www.youtube.com/watch?v=zKwgYM3Nzo8

Technika chytání míčů po zemi:

https://www.youtube.com/watch?v=TM6hnPz8-uo

Technika chytání luftů (míčů ze vzduchu):

https://www.youtube.com/watch?v=QZ4lrNN5Pv8

Technika odpalu:

https://www.youtube.com/watch?v=pUa2OEo8HSI

https://www.youtube.com/watch?v=HFXlONfyjek

https://www.youtube.com/watch?v=leDfLWdAZQk

Technika běhu po metách:

https://www.youtube.com/watch?v=awBfD3Fm-y4

Poziční hra a komunikace vnějšího a vnitřního pole:

https://www.youtube.com/watch?v=yV0Cljuiz4o

Nadhoz:

https://www.youtube.com/watch?v=7kxI_hAVk-g

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html