SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Sport Games I - PSPH621
Title: Sportovní hry I
Guaranteed by: Sportovní hry (51-600300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Jurková, Ph.D.
Incompatibility : PSPH621K
Interchangeability : PSPH291, PSPH621K
Is pre-requisite for: PSPH622, PSPH623
Is interchangeable with: PSPH291, PSPH621K
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (02.06.2020)
V didakticky zaměřeném základním kurzu získávají studenti základní herní dovednosti a znalosti potřebné k vedení výuky basketbalu, florbalu a softballu ve školní tělesné výchově a modifikovaných formách výuky na úrovni zájmové činnosti. Cílem je zvládnutí herních dovedností, jejich realizace v utkání a praktická činnost rozhodčího. Dále také osvojení základních vědomostí z pravidel, teorie a didaktiky basketbalu, florbalu a softballu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Michaela Běhanová (16.02.2022)

TÁBORSKÝ, F. a kol. Základy teorie sportovních her. Učební text pro bakalářské studium. Praha : UK FTVS 2007, ISBN 80-86-317-48-X

Aktuální pravidla pro všechny sporty.

SOFTBALL:

Süss. V., Softball a baseball. Praha : Grada, 2003

SÜSS, V. Buchtel, j. Síťové a pálkovací hry, skripta vydané s podporou programu JPD3 Praha : UK FTVS 2006 uloženo na: http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?page=sitpal

Süss, V. Softball (baseball) In VELENSKÝ. M., a kol. Průpravné hry. skriptum Praha : Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0970-3 (Str. 61 - 71) 91s

SÜSS, V. Výklad základních pravidel softballu uloženo na webu KSH

BASKETBAL:

VELENSKÝ, M. Basketbal. Praktická cvičení pro školní TV. Praha : Karolinum, 1994.

VELENSKÝ, M. Basketbal. Základní program aplikace útočných a obraných činností. Praha : Svoboda, 1998.

VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.

VELENSKÝ, M.Streetball. Praha : Olympia, 2000.

FLORBAL:

SKUŽNÝ Z. Florbal. Praha: Grada 2005.

MARTÍNKOVÁ, Z. Praktický průvodce tréninkem mládeže. Praha: Tigis 2009.

KYSEL, J. Florbal - kompletní průvodce. Praha: Grada 2010

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (16.05.2020)
  • prezence alespoň 75% (maximálně 2 absence v každém sportu)
  • výkon v testu dovedností
  • rozhodování v utkání, zvládnutí herních dovedností realizovaných v utkání
  • písemný test z teorie a pravidel basketbalu, florbalu a softballu
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (16.05.2020)

BASKETBAL:

1. Obsah basketbalu, pojetí didaktiky sportovní hry, pravidla.

2. Metodické kriterium celku, pojetí herních systémů na začátečnické úrovni, základy obranných činností.

3. Metodické kriterium částí, význam a aplikace MOF, uvolňování s míčem v pohybu, krytí útočníka v pohybu.

4. Význam utkání a jeho aplikace v didaktickém procesu, rozhodování.

5. Metodické kriterium spojování částí v celek, základy součinnosti (přihrávání, chytání míče, uvolňování bez míče), krytí útočníky s míčem i bez míče.

6. Specifika nácviku střelby z místa a v pohybu.

7-8. Utkání rozhodování.

9. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel, praktické zápočty.

FLORBAL:

1. Obsah florbalu, pojetí didaktiky sportovní hry, pravidla.

2. Herní činnosti jednotlivce ve florbalu

3. Herní činnosti jednotlivce ve florbalu

4. Útočné kombinace ve florbalu

5. Obranné kombinace ve florbalu

6. Útočné systémy ve florbalu

7. Obranné systémy ve florbalu

8. Diagnostika výkonu ve florbalu

9. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel, praktické zápočty.

SOFTBALL

1. Teorie a systematika softballu, výklad pravidel.

2. Individuální a týmový herní výkon v softballu, průpravná hra.

3-4. Nácvik obraných herních činností, technika nadhazování, průpravná hra-tee- ball.

5-6. Nácvik útočných herních činností, technika nadhazování, tee-ball, utkání.

7-9. Průpravná cvičení obranného a útočného charakteru, utkání, rozhodování.

10. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel, praktické zápočty.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. (05.10.2021)

ODKAZ NA STUDIJNÍ OPORU CELÉHO PŘEDMĚTU:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:SyM-L1aw6rjYXKoIc8msNGAhhJ_Hjz2uvg1O4S53_7Q1@thread.tacv2/Obecn%C3%A9?groupId=f0480bbc-95f8-4e1a-885c-d056fbac3cfa&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html