SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology, psychology of sport - PPPD210
Title: Psychologie, psychologie sportu
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 144 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Incompatibility : PPPD210K
Pre-requisite : PPPD209
Interchangeability : PPPD210K
Is interchangeable with: PPPD210K
Annotation - Czech
Předmět Psychologie, psychologie sportu představuje pojmový systém psychologie a základní poznatky z psychologie obecné a psychologie sportu. Zabývá se aplikací psychologických poznatků do oblasti sportu, zejména vztahy mezi psychikou a pohybovou aktivitou.
Last update: Harbichová Ivana, PhDr., Ph.D. (20.11.2023)
Aim of the course - Czech

Obecné cíle předmětu:

- cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v rozsáhlé oblasti psychologického poznání

- seznámit studenty se základními poznatky z obecné psychologie a psychologie sportu, se současnými přístupy, koncepty a metodami psychologie a jejich aplikací v kontextu sportu

Výstupy učení – po absolvování předmětu je student schopen:

- charakterizovat obecnou psychologii jako základní psychologickou disciplínou a popsat její vazby na ostatní obory, zejména psychologii sportu, která velmi úzce souvisí se sportovními aktivitami a prostředím

- objasnit význam studia psychologie a psychologie sportu, jejich funkci a poslání 

- orientovat se a systematicky uvažovat v rozsáhlé oblasti psychologického poznání a adekvátně užívat psychologickou terminologii 

- formulovat základní poznatky z obecné psychologie a psychologie sportu založené na různých psychologických přístupech a paradigmatech, dokáže je vzájemně porovnat a mít kritický přístup k nim 

- uvést příklady aplikace psychologických poznatků do oblasti sportu, zejména se zaměřením na vztahy mezi psychikou a pohybovou aktivitou 

- vysvětlit význam psychologické přípravy a jejích principů pro samotný sportovní výkon (což ve sportovní praxi bývá stále ještě opomíjeno)

- aplikovat psychologické poznatky a principy psychologické přípravy do tréninků a soutěží, využívat získané poznatky v trenérské, pedagogické či lektorské činnosti u různých věkových skupin

- využívat různé techniky a strategie pro autoregulaci a regulaci psychických stavů

Last update: Harbichová Ivana, PhDr., Ph.D. (20.11.2023)
Literature - Czech

Povinná:

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. 660 s. ISBN 978-80-7439-056-2.

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. 888 s. ISBN 978-80-262-0083-3.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

SLEPIČKA, P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2020. 242 s. ISBN 978-80-246-4744-9.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012. ISBN978-80-247-3923-651.

VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 2007. 358 s. ISBN: 80-246-0841-3.

Doporučená:

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN: 80-7178-463-X.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 978-80-247-1284-0.

MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISBN: 9788020016805.

SLEPIČKA, P., MUDRÁK J., SLEPIČKOVÁ. I. Sport a pohyb v životě seniorů. Praha: Karolinum, 2015. 164 s. ISBN 978-80-246-3110-3.

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7367-638-4.

HARDY, L., JONES, G., GOULD, D. Understanding psychological preparation for sport. New York: Wiley, 2003.

MURPHY, S. The Sport Psychologist´s Handbook. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2005.

WEINBERG, R. S., GOULD, D. Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2011.

Last update: Harbichová Ivana, PhDr., Ph.D. (16.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Znalost odpřednášené látky a základní doporučené literatury.

Písemný test - 70% správných odpovědí.

Last update: Harbichová Ivana, PhDr., Ph.D. (16.02.2021)
Syllabus -

Lectures:

1. Introduction to psychology, aims of psychology

2. History of psychology, selected psychological disciplines

3. Consciousness, perception, attention

4. Memory

5. Learning, basic types of learning

6. Emotions, motivation

7. Personality, theoretical approaches to personality

8. Movement, psyche, performance

9. Psychological analysis of sport activity

10. Cognitive functions in sports

11. Personality in the sport context

12. Emotion, motivaton, volition in the sport context

13. Social interactions, facilitation and social groups in sport

14. Agression in the sport context, sport spectators, doping

Seminars:

1. Memory, memory assessment

2. Attention, attention assessment

3. Personality, intelligence, assessment of personality and intelligence

4. Methodology of sport psychology

5. Relaxation in sports

6. Groups in sports (sociometry)

7. Written test

Last update: Mudrák Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (24.09.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bPPPD210p1

Groups of students
B.TRE.1.CJ.PS
B.KOTR.1.CJ.PS
Wed 21.02.2024 18:15 - 19:45 lecture PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Wed 28.02.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 06.03.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 13.03.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 20.03.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 27.03.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 03.04.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 10.04.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 17.04.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 24.04.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 01.05.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 08.05.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 15.05.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Wed 22.05.2024 18:15 - 19:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html