SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Colloquium II - PFYZ232
Title: Klinické kolokvium II
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 70 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Pre-requisite : PFYZ137
Interchangeability : PFYZ238
Is interchangeable with: PFYZ135
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Teaching of the subject follows the course "Clinical Colloquium I". The aim is to deepen theoretical knowledge and practical skills in complex work with a patient from the perspective of a physiotherapist and to gain the ability to discuss and present the results of the work in a multidisciplinary team. During teaching at clinical workplaces of all types, students work with selected patients, carry out comprehensive assessment and analysis of their problems, then examine the functional status of their musculoskeletal system and design treatment plans applied within a specified time period, including ongoing evaluation of the effectiveness of elected procedures. The experience gained from working with patients is subsequently presented and discussed at the expert forum. Emphasis is placed on a comprehensive approach to the patient from the physiotherapist's point of view, EBP (Evidence-Based Physiotherapy) approaches and work with patient documentation.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje pokročilou schopnost pracovat v multidisciplinárním týmu
  • prokazuje pokročilou schopnost a dovednost komplexní práce s pacientem jakékoliv diagnózy, který je indikován k fyzioterapii
  • prokazuje pokročilou schopnost prezentovat, diskutovat a zdůvodňovat postupy své práce
  • prokazuje pokročilou schopnost vyhodnocovat, zdůvodňovat a obhajovat v praxi aplikované postupy jak v diagnostice tak terapii v duchu EBM
  • prokazuje schopnost a dovednost prezentovat kazuistiky pacientů na fóru odborníků

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Literature - Czech

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • samostatné vedení fyzioterapeutické péče o pacienta se zaznamenáním průběhu s dodržením principů vedení zdravotnické dokumentace a následná prezentace průběhu a výsledků terapie
  • praktická ověření zvládnutí diagnostických a terapeutických postupů

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Syllabus - Czech

Praktická výuka pod dohledem supervizora.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3224

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html