SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Colloquium I - PFYZ137
Title: Klinické kolokvium I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, C [HT]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Maršáková
Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Petra Reckziegelová
Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Is pre-requisite for: PFYZ232, PFYZ238, PFYZ135
Annotation -
Teaching of the subject follows the continuous practical training in the 1st and 2nd semester of the follow-up master's degree. The aim is to deepen theoretical knowledge and practical skills in complex work with a patient from the perspective of a physiotherapist, then to discuss and present the results of the work. During teaching at clinical workplaces of all types, students work with selected patients, carry out comprehensive assessment and analysis of their problems, then examine the functional status of their musculoskeletal system and design treatment plans applied within a specified time period, including ongoing evaluation of the effectiveness of elected procedures. The experience gained from working with patients is subsequently presented and discussed. Emphasis is placed on a comprehensive approach to the patient from the physiotherapist's perspective, to EBP (Evidence-Based Physiotherapy) approaches and to work with patient documentation.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

 • prokazuje pokročilou znalost v práci se zdravotnickou dokumentací
 • prokazuje pokročilou znalost principů týmové práce a schopnost komunikace s ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost samostatného komplexního vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v duchu EBM
 • prokazuje schopnost samostatné klinické úvahy nad pacientem
 • prokazuje schopnost samostatně navrhnout a aplikovat speciální fyzioterapeutické přístupy na základě provedeného komplexního vyšetření
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů v duchu EBM
 • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

 • v termínu prvního kola zápisu potvrdit garantovi předmětu svou připravenost předmět plnit
 • osobní účast na semináři BOZP a PO pro praktickou výuku s podpisem potřebných dokumentů
 • samostatné vedení fyzioterapeutické péče o pacienta se zaznamenáním průběhu s dodržením principů vedení zdravotnické dokumentace
 • prezentace kazuistiky dle termínu v SIS

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (15.10.2021)
Syllabus - Czech

Praktická výuka pod dohledem supervizora.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3224

Last update: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html