SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Objectification Methods II - PFYZ134
Title: Objektivizační metody II
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Ing. František Lopot, Ph.D.
Co-requisite : PFYZ035
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
- kooperace s doc. Hellerem a MUDr. Pánkem - vedeno formou konzultací nad metodikou diplomových prací pro zajištění objektivního nakládání s informacemi
Last update: LAZANKOK (29.05.2013)
Literature - Czech

Doporučená:

1. Manuály používaných přístrojů.

2. Aktuální internetové stránky zaměřené k příslušným metodikám.

3. Příslušné odborné časopisy (např. Clinical Neurophysiology, ISSN 1388-2457).

Last update: TAJ (02.01.2007)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • úspěšné odevzdání zpracované metodiky diplomové práce z pohledu objektivizace dat a dosažených nebo předpokládaných výsledků /závěrů

Last update: LAZANKOK (29.05.2013)
Syllabus - Czech

Rentgenová anatomie

Strukturální poruchy v RTG, CT a MRI obraze

Funkční poruchy pohybového aparátu v RTG, CT a MRI obraze

CDG (cyklodynamografie)

Posturografie nové generace

Oscilografie

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.11.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html