SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinicla Internship - OPNP3Q421B
Title: Specializované stáže klinické
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/1, C [HS]
Extent per academic year: 80 [hours]
Capacity: winter:unknown / 0 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
PhDr. Daniel Kubín
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (07.02.2024)
This course is designed for those students who wish to profile for clinical psychology and work as clinical psychologists in health care settings. Its focus is therefore complementary to Encyclopedic Clinical Internships I and II, and it aims to further deepen the skills and competencies acquired in these courses. As in the case of the encyclopaedic internships, the content of the course remains familiarization with the workplaces that provide clinical psychological care for children and adults, passive and active participation in the operation of individual workplaces, practical practice of direct and indirect clinical psychological activities, becoming familiar with legislation and increasing professional competencies. The course also includes reflection on the experience gained and skills acquired.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

  • Přímá účast na pracovišti: praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích ve zdravotnictví, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna. Student se účastní se náslechů při různých činnostech klinického psychologa, případně pod jeho vedením pracuje s testovým materiálem, s klienty, individuálními i skupinovými formami. Může se také jednat o účast na klinických programech (vzdělávacích, metodických, terapeutických aj.).
  • Nepřímé aktivity v rozsahu 40 hodin zahrnují přípravu na pobyt na pracovišti, studium (např. legislativa, standardní činnosti), rozbor spisové dokumentace, vedení deníku ze stáží či zpracování požadovaných podkladů do portfolia aj.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
Baštecká, B.; Goldmann, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
Lindsay,G. ; Koene, C. ; Øvreeide, H.; Lang, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.
Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

V rámci specializovaných stáží se student může zaměřit na pracoviště, kde jde o:

1. hlubší profilaci na specifickou klientelu (např. jedinci s psychickými poruchami, specifické věkové skupiny - např.adolescenti, senioři),

2. zaměření na konkrétní psychologické postupy (specializované činnosti v diagnostice či terapii aj.),

3. nadstandardní činnosti pracoviště či činnosti, které nejsou hlavní doménou klinických pracovišť,

4. činnosti, které obvykle nespadají do encyklopedických klinických stáží.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích klinických zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Pro předmět je zpracován kurz v Moodle, adresa a přístupové heslo budou studentům sděleny na první přednášce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html