SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychotherapy - OPNP3Q302A
Title: Základy psychoterapie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: 35 / 35 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Teacher(s): Mgr. Gabriela Dymešová
PhDr. Jakub Onder, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q104A
Annotation
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)
Předmět představuje základní koncepty a směry v psychoterapii. Studenti se seznámí s vymezením psychoterapie jako oboru a léčebné metody, s jejími cíli. Probrány budou prostředky psychoterapie: psychoterapeutický postoj a psychoterapeutická etika, osobnost terapeuta, setting, terapeutický vztah, psychoterapeutický rozhovor, práce se sny a imaginací, metody KBT ad. Témata: 1. Pozornost bude věnována specifikům jednotlivých forem psychoterapie jak dle účastníků (individuální, skupinové, rodinné, vícerodinné, párové, terapeutické komunity), tak dle prostředí (za hospitalizace, ambulantní, stacionární). Dále se studenti seznámí s významností psychoterapeutického vztahu, jeho rovinami a aspekty. Důraz je kladen na utváření pracovní aliance a porozumění přenosovým fenoménům. 2. Studenti se také seznámí s jednotlivými fázemi psychoterapeutického procesu v rámci individuální a skupinové psychoterapie, je kladen důraz na set klienta a terapeuta a na strukturu a průběh úvodního setkání v psychoterapii. 3. Stručně budou studenti obeznámeni s možnostmi léčby vybraných skupin duševních poruch (psychotické poruchy, afektivní poruchy, poruchy osobnosti, úzkostné a neurotické poruchy). 4. Nastíněny budou teoretické základy a praxe vybraných psychoterapeutických směrů (psychoanalýzy, analytické psychoterapie, psychodynamické psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, gestaltterapie, rogersovská psychoterapie, systemický přístupů ad.).
Literature - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (04.02.2020)

Baldwinová, M.: Osobnost jako terapeutický nástroj. Brno : Cesta 2013.

Fonagy, P., Target M.: Psychoanalytické teorie. Praha : Portál 2005. ISBN 80-7178-

Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J.: Dětská psychoterapie. Praha : Portál

McWilliams, N. Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál 2015

Mentzos, S.:  Přehled psychodynamiky. Praha : Portál 2012

Prouty, G.: Werde, D. Van, Pörtner, M., Preterapie. Praha : Portál 2005

Sannwald, R.: Schulze-Markwort, M., Resch, F. (ed.).  Psychoterapeutické dovednosti. Brno: Emitos 2015

Timuľák, L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha : Portál 2006

Úlehla, I.: Umění pomáhat. Praha : Slon 2005

Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.): Současná psychoterapie. Praha : Portál 2010

Yalom, I. D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové : Konfrontace 1999

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (04.02.2020)

Otázky k ústní zkoušce vychází ze seminářů a dále znalost tří titulů ze seznamu literatury, která bude u zkoušky ověřena.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html