SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Psychology - OPNP3Q205A
Title: Pedagogická psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 28 / 28 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Pre-requisite : OPNP3Q103A
Is pre-requisite for: OPNP3Q406B, OPNP3Q407B, OPNP3Q415B, OPNP3Q411B, OPNP3Q412B, OPNP3Q409B
Annotation -
The course is focused on the main theories of educational psychology. The goal is to introduce the crucial paradigms - behaviorism, constructivism, cognitivism, psychoanalysis, humanism, and cultural psychology. The diversity and complexity of educational and psychological paradigms will be discussed. The content of the course follows the course Introduction to Educational psychology from the bachelor study program.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Descriptors - Czech
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 21 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 35 hodin
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
Literature - Czech

CORNO, Lyn; ANDERMAN, Eric M. (eds.): Educational Psychology Handbook. Routledge 2015 (3. vyd.).

MAREŠ, Jan: Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. 

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001

GLOVER, J., RONNING, R. (eds.). Historical Foundations of Educational Psychology. New York, London, Plenum Press 1987.

The Nature and Mission of Educational Psychology. Educational Psychologist, 27, 1992, 2 (monotématické číslo).

BRUNER, J. S. The Culture of Education. Cambridge, Harvard University Press 1996.

CRAHAY, M. Psychologie de l´éducation. Paris, PUF 1999 (2. vyd. 2005).

FONTANA, D. Psychologie v učitelské praxi. Praha, Portál 1998.

 
Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Syllabus - Czech

Kurz bude tvořen následujícími tématy: 

1. Pedagogická psychologie a její metodologie: výzkum v pedagogické psychologii. Jde o to ukázat konstitutivní vazbu metodologického paradigmatu a metod zkoumání na utváření poznatků

2. Přínosy behaviorismu; Konstruktivistický přístup – Piagetova genetická epistemologie; Kognitivismus, vyučování a učení; Psychoanalýza, humanistická psychologie a edukace; Kulturní psychologie a edukace.

3. Učení ve škole – specifičnost školního učení

4. Sociokulturní background jako součást „dispozic“; Teorie sociokulturního handicapu a jejich kritika

5. Užití pedagogické psychologie – poradenská a školní psychologie

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou k ústní zkoušce bude česká kondenzace rozsáhlejšího cizojazyčného textu a docházka (tolerance tří absencí). Předmět bude zakončen ústní zkouškou.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html