Human Being and Society with teaching methodology - OPMN0O161A
Title: Člověk a společnost s didaktikou I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: 80 / 81 (85)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Interchangeability : OKMN0O161A
Is pre-requisite for: OPMN0O167A
Is interchangeable with: OKMN0O161A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The lecture is focused on summarizing the findings of social sciences, which are a prerequisite for the didactic analysis of topics in the educational field of human being and his world. In seminars on selected social science topics, students learn about examples of different work methods and evaluate their goals.
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (26.09.2022)
Descriptors - Czech

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15614

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

 Příprava na test z historie             

10 hodin

 Seminární práce        

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodinLast update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
Literature - Czech

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

DVOŘÁKOVÁ,M.; DVOŘÁK,D.: Společenskovědní vzdělávání. In. V. Spilková a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005.

DVOŘÁKOVÁ M. Diagnostikování dětských pojetí společnosti studenty učitelství. Orbis Scholae, 7 (1), 101-117.. Orbis scholae, 2013, vol. 2013/ 7, s. 101-117. ISSN 1802-4637.

DAHL, R:  O demokracii.. Praha: Portál 2001.

ČORNEJ P.; POKORNÝ, J.: České dějiny ve zkratce do r. 2004. Praha: Práh. 2007

DVOŘÁKOVÁ, M; STARÁ, J: Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus 2010.

DVOŘÁKOVÁ,M; DVOŘÁK,D.: Metodická příručka a pracovní sešity 4, 5 k učebnicím vlastivědy. Praha: SPN 2003.

KIRSTE, R.; SCHULTZE. H.; TWORUSCHKA,U.: Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad 2002.

ŘÍCHOVÁ,B.: Úvod do studia politologie. Praha: Portál 2002.

SMITH, A.: Politická filozofie. Praha: Portál 2005.

VEČERKOVÁ, E.; FROLCOVÁ, V.: Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad, 2010.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (05.10.2020)
Syllabus - Czech

1. Kurikulum společenských věd v primární škole a jeho problémy; věcné učení a společenské vědy v českém vzdělávání v průběhu 20. století.

2. Analýza různých pojetí společenskovědního vzdělávání v historii i v současnosti v různých vzdělávacích systémech, práce s kurikulem 

3. Pojetí zadaného tématu – práce se staršími i současnými  učebnicemi a požadavky RVP v oblasti Člověk a jeho svět

4. Principy a politické instituce demokracie, současné problémy demokracie 

5. Dětská porozumění politice

6. Didaktická analýza politického učiva v učebnicích

7. Historické myšlení, časová osa, generace a vzpomínky, práce s životopisem

8. Didaktická analýza vybraného historického tématu

9. Badatelská výuka a historické učivo

10.  Badatelská výuka a historické učivo

11. Reflexe problémů společenskovědního vzdělávání v primárním škole

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5801¬ifyeditingon=1

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet udělen za 80% účast na seminářích, zpracování průběžných úkolů a odevzdání seminární práce

Seminární práce:  návrh zkušenostní výuky k vybranému historickému tématu

Podrobné informace k plnění předmětu a zadání úkolů dostupné na

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15614

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)