SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Life Context of Individuals with Visual Impairment and Multiple Disability - OPBS3S123A
Title: Kontext života osob se zrakovým a kombinovaným postižením
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: 28 / 28 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBS3S104A, OPBS3S112A, OPBS3S117A
Annotation -
The course acquaints with the basic methods of functional vision examination, the possibilities of functional diagnostics of people with visual and multiple disabilities, the possibilities of child development with visual and multiple disabilities, the basics of building communication. The following topics will be discussed: the effects of visual impairment in selected diagnoses predicting multiple disability, integration of visual skills for independent living, causes of visual impairment, central visual disorders. Within individual age categories, the course focuses on the selection of optical aids, the influence of assistive technologies and low vision training.
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.02.2022)
Descriptors - Czech

Předmět má 6 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 180 hodin.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 24 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 30 hodin

-         seminární práce 30 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 42 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 30 hodin celkem

Výuka probíhá standardní prezenční formou. Pouze v případě mimořádných okolností (plošný zákaz prezenční výuky) by byla výuka realizována na platformě MS Teams.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (11.02.2022)
Literature - Czech

NIELSEN, Lilli. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Čes. vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 119 s. Speciální pedagogika.
ISBN 80-85866-26-9

Mary Lee, Lindi MacWilliam.  Učíme se společně: tvůrčí přístup k výuce dětí s kombinovaným a zrakovým postižením /  ; [do češtiny přeložila Klára Vachulová]. - 1. vyd. - [Praha] : Společnost pro ranou péči, 2009.

KVĚTOŇOVÁ, Lea, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Edited by Marie Vítková. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 94 s. ISBN 8085931753.

Sborník o problematice rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením: vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče". Praha: Středisko rané péče, 1998. 113 s. ISBN 80-238-3267-0.

SIMMONS, S., MAIDA, S. Dosahování, lezení, chůze... dejme se na cestu prostorová orientace a samostatný pohyb předškolních dětí, SRP, 2009, 1. české vydání

ŠTĚRBOVÁ, D. a kol. Hluchoslepota. Olomouc: Univerzita Palackého, FTK, 2005. ISBN 80-244-1244-6

ORELOVE, F.P. & SOBSEY, D. (1996). Educating children with multiple disabilities: A transdisciplinary approach (Fourth Edition). Baltimore: Paul H. Brookes.

BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2017. ISBN 978-80-7315-264-2.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.02.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové vymezení:

Přednášky a semináře:

1.     Diagnózy predikující zrakové a kombinované postižení

2.     Hluchoslepota

3.     Rozvoj zrakového vnímání osob s kombinovaným postižením

4.     Budování komunikace osob se zrakovým a kombinovaným postižením

5.     Rozvoj kompenzačních smyslů osob s kombinovaným postižením, předškolní vzdělávání dětí s kombinovaným postižením

6.     Rozvoj motoriky dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, metoda aktivního učení Lilly Nielsen

7.     CVI - centrální poruchy zraku: diagnostika, edukace

8.     Speciálně pedagogická diagnostika dětí s KP

9.     Speciálně pedagogické diagnostické metody dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

10.  Diagnostika PAS, základní diagnostické materiály

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Povinná aktivní účast na cvičeních + zpracování a prezentace seminárních úkolů. Ústní zkouška.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html