SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental Ethics - OPBO4O053B
Title: Environmentální etika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 31 / 31 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7825
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O022A, OPBO4O032A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (25.07.2019)
The course will provide an understanding of the nature and human being in the European tradition together with understanding the transcendental project of the world and nature.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (22.08.2019)

Student porozumí proměnám smyslu přírody a člověka uvnitř tradice spolu s problémy s tím spojenými.

Descriptors - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 65 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 12 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 16 hodin
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.07.2023)

Povinná literatura

KOHÁK, Erazim. Závod s časem: texty z morální ekologie. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996, 228 s. ISBN 80-85368-81-1.

 

Doporučená literatura

ATTFIELD, Robin. Environmental ethics: an overview for the twenty-first century. Cambridge: Polity, 2014. ISBN 978-0-7456-5253-5.

BURGAT, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-4056-3.
EMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-459-6.
GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-554-8.

HÁLA, Vlastimil a Rudolf KOLÁŘSKÝ. Filosofie a ohrožená Země. Praha: Filosofia, 2020. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-621-7.
HEIDEGGER, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-083-1.HOGENOVÁ, Anna. Předobjednaná budoucnost. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-008-4.
HOGENOVÁ, Anna. Předobjednaná budoucnost. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-008-4.J
KOHÁK, Erazim. Oheň a hvězdy: filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. ISBN 978-80-7419-236-4.
Kratochvíl, Zdeněk, Horáček, Ivan a Sádlo, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994.
PEŠKOVÁ, Jaroslava. „Problém přírody a příroda ve filozofii 19. století.“ In: Freimanová, Milena (ed.). Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Praha: Národní galerie, 1989. ISBN 80-7035-000-8.
RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7603-015-2.
SKÝBOVÁ, Marie. Etika a příroda: proč brát morální ohledy na přírodu?. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-80-9.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)

Obsah předmětu tvoří témata
 1. Etika – problém étosu jako zkušenosti mezi fysis a techné
 2. Fysis a techné – základní významová půda rozumění přírodě
 3. Biblická tradice a příroda
 4. Problém přírody a přirozenosti v evropské tradici
 5. Problém světa a univerzality v evropské tradici
 6. Proměna smyslu vědy v novověkém projektu a návazná proměna smyslu přírody a světa
 7. Problém novověké racionality a proměny vědy na technologii – nezamýšlené, iracionální důsledky racionálního jednání a plánování
 8. Problém techniky a idealizace
 9. Ekologie a oikos
10. Předmětný rámec novověkých speciálních věd jako problém
11. Problematičnost ekologie a ekologických hnutí v aparátu vytěžování planety
12. Výchova jako péče o duši; péče o duši jako péče o přírodu.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)
    • Udělení zápočtu ze semináře bude podmíněno 1) zpracováním a prezentováním referátu o jednom z probíraných filosofů a 2) aktivní účastí - max. 1 absence na seminářích
    • Absolvování předmětu bude podmíněno absolvováním ústní zkoušky, na které student osvědčí své rozumění problematice probírané na přednáškách a z alespoň dvou titulů uvedených v doporučené literatuře
Learning resources - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7825

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html